Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 07/2022/QH15
Ngày ban hành 16/06/2022
Trích yếu Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ
Cơ quan ban hành Quốc hội
Lĩnh vực
Loại văn bản Luật
Tài liệu đính kèm luật sở hữu trí tuệ xửa đổi.pdf
°
1158 người đang online