Sở Giao thông vận tải phối hợp Ban ATGT tỉnh tổ chức tập huấn nghiệp vụ, tuyên truyền pháp luật ATGT đường thủy nội địa 2020

Ngày 16/6/2020, Sở Giao thông vận tải phối hợp Ban ATGT tỉnh, Trường Trung cấp nghề GTVT tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ, tuyên truyền phổ biến pháp luật trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa năm 2020. Đồng chí Trần Văn Huân, Phó Giám đốc Sở GTVT, ủy viên thường trực Ban ATGT tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện cuộc vận động “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước”  đã dự và chỉ đạo hội nghị.

Tỉnh Hưng Yên có 92 km sông Trung ương (sông Hồng: 64 km; sông Luộc: 28Km) và 113 Km hệ thống sông địa phương (sông địa phương là hệ thống Bắc Hưng Hải phục vụ thủy lợi và kết hợp vận tải thủy). Phương tiện thủy đăng ký quản lý tại Hưng Yên là 490 phương tiện, trong đó, phương tiện loại 1 là 459 chiếc (trên 15 sức ngựa); loại 2 là 30 chiếc (từ 5-15 sức ngựa); loại 3 là 01 ( dưới 5 sức ngựa) và 19 bến khách ngang sông. Trong 3 năm gần đây Tình hình TTATGT đường thủy nội địa trên toàn tỉnh được đảm bảo, giao thông thông suốt, không xảy ra tai nạn. Công tác quản lý, duy tu báo hiệu đường thủy được thực hiện theo yêu cầu, kế hoạch giao. Các bến khách ngang sông trên tuyến Sông Hồng, sông Luộc đã có những chuyển biến trong công tác chấp hành các quy định pháp luật giao thông đường thủy nội địa. Chủ các bến thủy nội địa được cấp phép trên địa bàn tỉnh chấp hành các quy định pháp luật giao thông đường thủy nội địa, nội quy hoạt động bến, các thiết bị neo đậu phương tiện, thiết bị xếp dỡ hàng, hệ thống báo hiệu đường thủy, thiết bị phòng cháy....

 ( Các Chủ bến khách ngang sông, người điều khiển phương tiện thủy dự hội nghị tập huấn)

Thực hiện Thông tư số 22/2014/TT-BGTVT ngày 06/6/2014 của Bộ GTVT, Công văn số 408/CĐTNĐ-VT-ATGT ngày 10/3/2020 của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam về việc tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy tại các bến hành khách, bến khách ngang sông. Để phòng ngừa không để xảy ra vụ tai nạn giao thông đường thủy, Sở GTVT đã chủ trì tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ cho người điều khiển phương tiện thủy, người điều hành vận tải đường thủy nội địa, các Chủ bến khách ngang sông nắm bắt các văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực năm 2020, trong đó phổ biến Quy chuẩn báo hiệu đường thủy nội địa QCVN 39:2020/BGTVT có hiệu lực từ ngày 01/11/2020, Nghị định 42/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đường thủy nội địa có hiệu lực từ 01/6/2020; Thông tư số 22/2014/TT-BGTVT ngày 06/6/2014 của Bộ GTVT; đối với phương tiện thủy thô sơ có trọng tải toàn phần dưới 01 tấn hoặc sức chở dưới 05 người hoặc bè phải ký cam kết với Chính quyền địa phương....

 ( Ông Hoàng Hải Bình, CVP Ban ATGT tỉnh truyền đạt quy chuẩn báo hiệu đường thủy nội địa mới)

 

( Ông Bùi Xuân Trình, Giảng viên Trường Trung cấp nghề GTVT truyền đạt các quy định tại Thông tư 22/2014/TT-BGTVT )

Thông qua các đợt tập huấn, Ban ATGT tỉnh tiếp tục các hoạt động tuyên truyền quy định pháp luật ATGT đường thủy giúp các học viên, người điều khiển phương tiện thủy, chủ bến nắm bắt quy định của nhà nước, tổ chức điều hành vận tải thủy an toàn, thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước” trên địa bàn tỉnh.

Phạm Đức Chính