Công bố hạn chế giao thông trên đường thuỷ nội địa địa phương; đường thuỷ nội địa chuyên dùng nối với đường thuỷ địa phương.

03. Thủ tục

Công bố hạn chế giao thông trên  đường thuỷ nội địa địa phương; đường thuỷ nội địa chuyên dùng nối với đường thuỷ địa phương.

- Trình tự thực hiện:

Các bước thực hiện đối với cá nhân (tổ chức):

- Tổ chức, Công dân chuẩn bị hồ sơ hợp lệ;

- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Giao thông vận tải Hưng Yên;

- Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Giao thông vận tải Hưng Yên.

Các bước thực hiện đối với cơ quan nhà nước:

- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ hướng dẫn người nộp hoàn chỉnh theo quy định. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn giao cho người nộp

- Cách thức thực hiện:

Nộp hồ sơ và trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Giao thông vận tải Hưng Yên.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần bao gồm:

- Văn bản đề nghị chấp thuận phương án bảo đảm an toàn giao thông đường thủy nội địa;

- Phương án thi công công trình;

- Phương án bảo đảm an toàn giao thông đường thủy nội địa khu vực thi công công trình, bao gồm:

Thuyết minh chung về phương án;

Bản vẽ mặt bằng tổng thể thể hiện phương án bố trí báo hiệu bảo đảm an toàn giao thông, vị trí các trạm điều tiết khống chế, bố trí phương tiện điều tiết khống chế;

Phương án bố trí nhân lực;

Quy chế hướng dẫn phương tiện qua khu vực thi công;

Thời gian thực hiện phương án.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

- Thời hạn giải quyết:

05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Tổ chức, cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải Hưng Yên

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền phân cấp thực hiện (nếu có)

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng AT giao thông

d) Cơ quan phối hợp (nếu có):

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Thực hiện việc công bố hạn chế giao thông đường thuỷ nội địa; hoặc trình UBND tỉnh công bố đối với công trình bảo đảm an ninh quốc phòng

- Lệ phí:

không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Không

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

Không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 15/6/2004.

- Nghị định số 21/2005/NĐ-CP ngày 01/03/2005 của Chính phủ

- Thông tư 70/2014/TT-BGTVT ngày 5/2/2014 của Bộ Giao thông Vận tải quy định về quản lý đường thủy nội địa

Văn phòng