KẾ HOẠCH SÁT HẠCH CẤP GPLX THÁNG 03 NĂM 2023

KẾ HOẠCH SÁT HẠCH CẤP GPLX Ô TÔ

THÁNG 03 NĂM 2023

stt

Cơ sở đào tạo

Địa điểm sát hạch

Dự kiến số lượng thí sinh

Ngày sát hạch

Hạng

 B

Hạng C

Hạng D

Hạng E

1

 TRƯỜNG TCN Á CHÂU

TT sát hạch loại I    Á Châu Hưng Yên

329

405

 

90

50

 

10

42

 

80

40

 

509

537

 

    16,17/3/2023

30,31/3/2023

 

2

TRƯỜNG TCN HƯNG YÊN D,E

TT sát hạch loại I Á Châu 

-

 

30

20

50

30,31/3/2023

 

 3

TRƯỜNG TCN HƯNG YÊN

TT sát hạch loại 2                        Hưng Yên

130

270

120

50

    -

 

-

 

250

320

09/3/2023

23/3/2023

 4

TRƯỜNG TCN CHÂU HƯNG

TT sát hạch loại 2 Hưng Yên

220

200

-

-

-

-

-

-

220

200

15/3//2023

29/3/2023

KẾ HOẠCH SÁT HẠCH CẤP GPLX MÔ TÔ HẠNG A2

THÁNG 03 NĂM 2023

stt

Cơ sở đào tạo

Địa điểm sát hạch

Dự kiến số lượng thí sinh

Ngày sát hạch

Hạng

A2

1

TRƯỜNG TCN Á CHÂU

TT sát hạch loại I Á Châu

80

80

18/3/2023

2

TRƯỜNG TCN CHÂU HƯNG

TT sát hạch loại 3

100

100

11,25/3/2023

3

TRƯỜNG TCN HƯNG YÊN

TT sát hạch loại 3 Hưng Yên

30

30

25/3/2023

4

CƠ SỞ A1,A2 NAM VIỆT

TT sát hạch loại 3 Nam Việt

60

60

18/3/2023

             

                                       KẾ HOẠCH SÁT HẠCH CẤP GPLX MÔ TÔ HẠNG A1

                                                                 THÁNG 03 NĂM 2023

stt

Cơ sở đào tạo

Địa điểm sát hạch

Dự kiến số lượng thí sinh

Ngày sát hạch

Hạng A1

1

TRƯỜNG TCN Á CHÂU

TT sát hạch loại I Á Châu

150

150

25/3/2023

2

TRƯỜNG TCN HƯNG YÊN

( Cơ sở 1)

TT sát hạch loại 2 Hưng Yên

300

300

12,26/3/2023

3

TRƯỜNG TCN HƯNG YÊN

( Cơ sở 2)

TT sát hạch loại 3 Hưng Yên

150

150

19/3/2023

4

TRƯỜNG TCN

CHÂU HƯNG

TT sát hạch loại 3 Châu Hưng

200

200

12,26/3/2023

5

CƠ SỞ A1 VĂN GIANG

Sân sát hạch huyện Văn Giang

300

300

05,26/3/2023

6

CƠ SỞ A1 HỢP LỰC

Sân sát hạch Hợp Lực

200

200

05,19/3/2023

7

CƠ SỞ A1,A2 NAM VIỆT

TT sát hạch loại 3 Nam Việt

200

200

19/3/2023

 

1.      Trường trung cấp nghề Á Châu

          Địa điểm: Xã Tân Quang – Huyện Văn Lâm – Tỉnh Hưng Yên.

       Trung tâm sát hạch lái xe Trường  Trung cấp nghề Á Châu.( Trung tâm loại 1)

           Địa điểm: Xã Tân Quang – Huyện Văn Lâm – Tỉnh Hưng Yên.

  2.      Trường trung cấp nghề giao thông vận tải Hưng Yên ( Cơ sở 1)

           Địa điểm tại: Phường An Tảo – Thành Phố Hưng Yên –  Tỉnh Hưng Yên.

        Trung tâm sát hạch lái xe Trường TCN Hưng Yên (Trung tâm loại 2)

           Địa điểm tại: Phường An Tảo – Thành Phố Hưng Yên –  Tỉnh Hưng Yên.

          Hạng D,E sát hạch tại Trung tâm sát hạch lái xe Trường trung cấp nghề Á Châu.

  3.      Trường trung cấp nghề giao thông vận tải Hưng Yên ( Cơ sở 2)

           Địa điểm tại: Xã Nhân Hòa – Huyện Mỹ Hào – Tỉnh Hưng Yên.

       Trung tâm sát hạch lái xe Trường TCN Hưng Yên (Trung tâm loại 3)

           Địa điểm tại: Xã Nhân Hòa – Huyện Mỹ Hào – Tỉnh Hưng Yên.

  4.      Trường trung cấp nghề Châu Hưng.

           Địa điểm: Xã Trưng Trắc – Huyện Văn Lâm – Tỉnh Hưng Yên. 

       Sát hạch lái xe Ô tô của Trường trung cấp nghề Châu Hưng  tại Trung tâm sát hạch lái xe Trường trung cấp nghề giao thông vận tải Hưng Yên.

           Địa điểm: Phường An Tảo – Thành Phố Hưng Yên –  Tỉnh Hưng Yên.

        Trung tâm sát hạch lái xe  Trường trung cấp nghề Châu Hưng  (Trung tâm loại 3)

            Địa điểm: Xã Trưng Trắc – Huyện Văn Lâm – Tỉnh Hưng Yên. 

   5.      Trung tâm dạy nghề hợp lực.

            Địa điểm tại: Xã Mễ Sở – Huyện Văn Giang – Tỉnh Hưng Yên.

        Trung tâm sát hạch lái xe Hợp Lực (Trung tâm loại 3)

            Địa điểm tại: Xã Mễ Sở – Huyện Văn Giang – Tỉnh Hưng Yên.

    6.      Cơ sở đào tạo lái xe hạng A1 Huyện Văn Giang.

             Địa điểm: Xã Long Hưng – Huyện Văn Giang – Tỉnh Hưng Yên.

           Sân sát hạch lái xe hạng A1 Huyện Văn Giang.

             Địa điểm: Xã Long Hưng – Huyện Văn Giang – Tỉnh Hưng Yên.

     7.      Cơ Sở đào tạo A1,A2 Nam Việt.

              Địa điểm: Xã Giai Phạm - Huyện Yên Mỹ - Tỉnh Hưng Yên

              Sân sát hạch lái xe A1,A2 Nam Việt.

              Địa điểm: Xã Giai Phạm - Huyện Yên Mỹ - Tỉnh Hưng Yên

 

Văn Phòng