Quyết định số: 592/QĐ-SGTVT Thành lập Tổ tuyên truyền dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4 đổi giấy phép lái xe trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Đăng ngày 18 - 08 - 2023
100%

Tin mới nhất

Công văn số: 2699/SGTVT-VP về việc báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ Đề án 06 của Sở tháng 9 năm...(13/09/2023 9:26 SA)

Kế hoạch số: 2345/KH-SGTVT về việc tuyên truyền sử dụng dịch vụ công cấp độ 4 đổi GPLX(28/08/2023 1:44 CH)

Kế hoạch Triển khai Quyết định số 965/QĐ-BGTVT ngày 07/8/2023 của Bộ Giao thông vận tải về việc...(28/08/2023 10:20 SA)

Tuyên truyền dịch vụ công mức độ 4 đổi giấy phép lái xe trên cổng dịch vụ công Quốc gia(22/08/2023 3:29 CH)

Quyết định số: 569/QĐ-SGTVT Ban hành Danh mục hồ sơ điện tử của Sở Giao thông vận tải Hưng Yên...(15/08/2023 10:21 SA)

Công văn số: 2313/SGTVT-QLVT&PT V/v tiếp tục thực hiện dịch vụ công trực tuyến trong hoạt động...(03/08/2023 1:39 CH)

Ứng dụng biên lai điện tử, chữ ký điện tử trong việc phát hành biên lai thu phí, lệ phí sát hạch,...(01/08/2023 7:44 CH)

Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch phối hợp số 110/KHPH-BCA-UBND ngày 03/7/2023 của Bộ Công...(17/07/2023 10:16 SA)

°
255 người đang online