Công văn số: 2702/SGTVT-QLVT&PT V/v phối hợp thực hiện tổng kiểm soát xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách và vận tải hàng hóa bằng công-ten-nơ

Đăng ngày 13 - 09 - 2023
100%

Tin mới nhất

Công văn số: 2740/SGTVT-VP về việc công tác cải cách hành chính quý III năm 2023(18/09/2023 8:32 SA)

Quyết định số: 706/QĐ-SGTVT về việc thu hồi Hồ sơ gốc và Giấy phép lái xe(18/09/2023 8:30 SA)

Công văn số: 2757/SGTVT-QLVT&PT V/v báo cáo khó khăn vướng mắc khi thực hiện các nhiệm vụ quy...(18/09/2023 8:28 SA)

Quyết định số: 694/QĐ-SGTVT về việc thu hồi hồ sơ và hủy kết quả sát hạch (Hoàng Văn Quân)(14/09/2023 9:16 SA)

Công văn số: 2642/SGTVT-QLVT&PT yêu cầu Chủ bến thủy nội địa tiếp tục chấp hành, thực hiện nghiêm...(07/09/2023 10:16 SA)

Quyết định số: 653/QĐ-SGTVT về việc thu hồi Hồ sơ gốc và Giấy phép lái xe Nguyễn Mạnh Đạo(06/09/2023 9:40 SA)

Quyết định số: 651/QĐ-SGTVT về việc thu hồi Quyết định số 28/QĐ-SGTVT ngày 11/01/2022 về việc...(06/09/2023 9:39 SA)

Công văn số: 2602/SGTVT-QLVT&PT V/v phối hợp xử lý vi phạm trong hoạt động vận tải hành khách...(06/09/2023 1:28 CH)

°
48 người đang online