Triển khai hướng dẫn lập hồ sơ điện tử, lưu trữ hồ sơ công việc và phổ cập kỹ năng cơ bản trên nền tảng One Touch

Đăng ngày 07 - 07 - 2023
100%

Căn cứ công văn số 882/SNC-CCHCVTLT ngày 29/6/2023 của Sở Nội vụ về việc lập hồ sơ điện tử trên Hệ thống quản lý văn bản và điều hành; trong đó có giao các sở thực hiện việc lập hồ sơ điện tử và lưu trữ hồ sơ công việc theo đúng quy định của pháp luật về công tác văn thư, lưu trữ và hoàn thành các chỉ tiêu phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số, đảm bảo an ninh, an toàn thông tin trên môi trường mạng của tỉnh Hưng Yên năm 2023 theo Kế hoạch số 28/KH-UBND ngày 21/02/2023 của UBND tỉnh.

Ngày 07/7/2023, Sở Giao thông vận tải đã triển khai Hội nghị tập huấn để hướng dẫn tới toàn thể cán bộ, công chức về công tác lập hồ sơ điện tử và lưu trữ hồ sơ công việc theo đúng quy định của pháp luật về công tác văn thư, lưu trữ.

 

Tin mới nhất

Công văn số: 2699/SGTVT-VP về việc báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ Đề án 06 của Sở tháng 9 năm...(13/09/2023 9:26 SA)

Kế hoạch số: 2345/KH-SGTVT về việc tuyên truyền sử dụng dịch vụ công cấp độ 4 đổi GPLX(28/08/2023 1:44 CH)

Kế hoạch Triển khai Quyết định số 965/QĐ-BGTVT ngày 07/8/2023 của Bộ Giao thông vận tải về việc...(28/08/2023 10:20 SA)

Tuyên truyền dịch vụ công mức độ 4 đổi giấy phép lái xe trên cổng dịch vụ công Quốc gia(22/08/2023 3:29 CH)

Quyết định số: 592/QĐ-SGTVT Thành lập Tổ tuyên truyền dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4 đổi giấy...(18/08/2023 10:20 SA)

Quyết định số: 569/QĐ-SGTVT Ban hành Danh mục hồ sơ điện tử của Sở Giao thông vận tải Hưng Yên...(15/08/2023 10:21 SA)

Công văn số: 2313/SGTVT-QLVT&PT V/v tiếp tục thực hiện dịch vụ công trực tuyến trong hoạt động...(03/08/2023 1:39 CH)

Ứng dụng biên lai điện tử, chữ ký điện tử trong việc phát hành biên lai thu phí, lệ phí sát hạch,...(01/08/2023 7:44 CH)

°
82 người đang online