Hội nghị đánh giá tình hình triển khai dịch vụ công, nhiệm vụ giải pháp để nâng cao chất lượng dịch vụ công trong thời gian tới

Đăng ngày 03 - 07 - 2023
100%

Ngày 29 tháng 6 năm 2023, tại Sở Giao thông vận tải đã tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình triển khai dịch vụ công, nhiệm vụ giải pháp để nâng cao chất lượng dịch vụ công đối với các thủ tục hành chính của ngành Giao thông vận tải trong thời gian tới. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Trần Văn Huân – Phó Giám đốc Sở; tham dự hội nghị có Lãnh đạo, chuyên viên: Trung tâm phục vụ hành chính công và kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh, Sở Y tế, Bưu Điện tỉnh Hưng Yên, các phòng chuyên môn thuộc Sở.

 

Tại Hội nghị, sau khi nghe báo cáo của Văn phòng Sở, các phòng chuyên môn và ý kiến tham gia của các đơn vị liên quan, đồng chí Trần Văn Huân, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải đánh giá kết quả đã đạt được, sự phối hợp có hiệu quả của Bưu điện tỉnh, các đơn vị liên quan trong triển khai thực hiện các dịch vụ công, góp phần hoàn thành nhiệm vụ cải cách hành chính của ngành, cũng như phục vụ tốt nhu cầu của người dân và doanh nghiệp tham gia thực hiện các thủ tục hành chính của ngành giao thông vận tải. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình triển khai thực hiện còn một số tồn tại, hạn chế: Tỷ lệ nộp hồ sơ trực tuyến trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh còn ít, mới đạt 39% (yêu cầu của tỉnh phải đảm bảo tỉ lệ 80%); Hiện nay, tỉ trọng số lượng hồ sơ TTHC cấp đổi, cấp lại GPLX chiếm tỉ trọng lớn (chiếm 88%) nhưng lượng hồ sơ nộp trực tuyến của TTHC này hiện rất thấp; việc triển khai các điểm tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính cấp đổi giấy phép lái xe tại các bưu điện đáp ứng nhu cầu và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân; tuy nhiên, đến nay bộc lộ bất cập, cần điều chỉnh để phù hợp với yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến, toàn trình trong nhiệm vụ chính quyền số hiện nay.

Để đảm bảo mục tiêu tỉ lệ 80% số hồ sơ nộp trực tuyến; đảm bảo 80% số hồ sơ trực tuyến toàn trình trong tổng số hồ sơ trực tuyến. Trên cơ sở phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế, để nâng cao tỉ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến của người dân và doanh nghiệp, đồng chí Trần Văn Huân, Phó Giám đốc sở kết luận như sau:

Đối với các phòng thuộc Sở:

- Nghiêm túc triển khai các nhiệm vụ liên quan đến công tác cải cách hành chính; chủ động rà soát để phát hiện các tồn tại, bất cập trong giải quyết thủ tục hành chính để từ đó tham mưu, báo cáo Lãnh đạo Sở đề xuất các giải pháp để khắc phục.

- Tham mưu giải pháp tuyên truyền, khuyến khích tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ thủ tục hành chính sử dụng dịch vụ công mức độ 3, 4 và đẩy mạnh thực hiện thanh toán trực tuyến phí, lệ phí trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

 

Tin mới nhất

Công văn số: 2699/SGTVT-VP về việc báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ Đề án 06 của Sở tháng 9 năm...(13/09/2023 9:26 SA)

Kế hoạch số: 2345/KH-SGTVT về việc tuyên truyền sử dụng dịch vụ công cấp độ 4 đổi GPLX(28/08/2023 1:44 CH)

Kế hoạch Triển khai Quyết định số 965/QĐ-BGTVT ngày 07/8/2023 của Bộ Giao thông vận tải về việc...(28/08/2023 10:20 SA)

Tuyên truyền dịch vụ công mức độ 4 đổi giấy phép lái xe trên cổng dịch vụ công Quốc gia(22/08/2023 3:29 CH)

Quyết định số: 592/QĐ-SGTVT Thành lập Tổ tuyên truyền dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4 đổi giấy...(18/08/2023 10:20 SA)

Quyết định số: 569/QĐ-SGTVT Ban hành Danh mục hồ sơ điện tử của Sở Giao thông vận tải Hưng Yên...(15/08/2023 10:21 SA)

Công văn số: 2313/SGTVT-QLVT&PT V/v tiếp tục thực hiện dịch vụ công trực tuyến trong hoạt động...(03/08/2023 1:39 CH)

Ứng dụng biên lai điện tử, chữ ký điện tử trong việc phát hành biên lai thu phí, lệ phí sát hạch,...(01/08/2023 7:44 CH)

°
64 người đang online