Quyết định số: 129/QĐ-SGTVT về việc ban hành Quy chế nâng bậc lương thường xuyên, nâng lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở Giao thông vận tả

Đăng ngày 23 - 02 - 2023
100%

Tin mới nhất

Danh sách người phát ngôn và cung cấp thông tin báo chí trên địa bàn tỉnh Hưng Yên(30/05/2023 2:49 CH)

Quyết định số: 94/QĐ-SGTVT về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài sản nhà nước cơ quan Sở...(16/02/2023 9:16 SA)

Quyết định số: 100/QĐ-SGTVT về việc ban hành Quy chế đảm bảo an toàn, an ninh thông tin thuộc...(16/02/2023 9:15 SA)

Quyết định số: 86/QĐ-SGTVT về việc ban hành Quy chế làm việc của Sở Giao thông vận tải Hưng Yên(16/02/2023 9:11 SA)

Quyết định số: 88/QĐ-SGTVT về việc ban hành Nội quy cơ quan Sở Giao thông vận tải Hưng Yên(16/02/2023 9:10 SA)

Quyết định số: 87/QĐ-SGTVT về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan...(16/02/2023 9:08 SA)

Quyết định số: 104/QĐ-SGTVT về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng phần mềm quản lý văn bản và...(16/02/2023 9:07 SA)

Quyết định số: 103/QĐ-SGTVT về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành, sử dụng và cung cấp thông...(16/02/2023 9:05 SA)

°
1418 người đang online