KẾ HOẠCH SÁT HẠCH CẤP GPLX THÁNG 04 NĂM 2023

Đăng ngày 20 - 03 - 2023
100%

KẾ HOẠCH SÁT HẠCH CẤP GPLX Ô TÔ

THÁNG 04 NĂM 2023

stt

Cơ sở đào tạo

Địa điểm sát hạch

Dự kiến số lượng thí sinh

Ngày sát hạch

Hạng

 B

Hạng C

Hạng D

Hạng E

1

 TRƯỜNG TCN Á CHÂU

TT sát hạch loại I    Á Châu Hưng Yên

200

210

 

90

70

 

30

40

 

20

40

 

340

360

 

    15/4/2023

27/4/2023

 

2

TRƯỜNG TCN HƯNG YÊN D,E

TT sát hạch loại I Á Châu 

-

 

-

-

-

 

 3

TRƯỜNG TCN HƯNG YÊN

TT sát hạch loại 2                        Hưng Yên

200

200

50

40

    -

 

-

 

250

240

08/4/2023

21/4/2023

 4

TRƯỜNG TCN CHÂU HƯNG

TT sát hạch loại 2 Hưng Yên

160

200

50

-

-

-

-

-

210

200

14/4//2023

28/4/2023

KẾ HOẠCH SÁT HẠCH CẤP GPLX MÔ TÔ HẠNG A2

THÁNG 04 NĂM 2023

stt

Cơ sở đào tạo

Địa điểm sát hạch

Dự kiến số lượng thí sinh

Ngày sát hạch

Hạng

A2

1

TRƯỜNG TCN Á CHÂU

TT sát hạch loại I Á Châu

80

80

08/4/2023

2

TRƯỜNG TCN CHÂU HƯNG

TT sát hạch loại 3

100

100

22/4/2023

3

TRƯỜNG TCN HƯNG YÊN

TT sát hạch loại 3 Hưng Yên

30

30

22/4/2023

4

CƠ SỞ A1,A2 NAM VIỆT

TT sát hạch loại 3 Nam Việt

60

60

08/4/2023

             

                                       KẾ HOẠCH SÁT HẠCH CẤP GPLX MÔ TÔ HẠNG A1

                                                              THÁNG 04 NĂM 2023

stt

Cơ sở đào tạo

Địa điểm sát hạch

Dự kiến số lượng thí sinh

Ngày sát hạch

Hạng A1

1

TRƯỜNG TCN Á CHÂU

TT sát hạch loại I Á Châu

150

150

16/4/2023

2

TRƯỜNG TCN HƯNG YÊN

( Cơ sở 1)

TT sát hạch loại 2 Hưng Yên

300

300

09,23/4/2023

3

TRƯỜNG TCN HƯNG YÊN

( Cơ sở 2)

TT sát hạch loại 3 Hưng Yên

150

150

02,16/4/2023

4

TRƯỜNG TCN

CHÂU HƯNG

TT sát hạch loại 3 Châu Hưng

200

200

02,23/4/2023

6

CƠ SỞ A1 HỢP LỰC

Sân sát hạch Hợp Lực

200

200

09,23/4/2023

7

CƠ SỞ A1,A2 NAM VIỆT

TT sát hạch loại 3 Nam Việt

200

200

09,23/4/2023

1.      Trường trung cấp nghề Á Châu

          Địa điểm: Xã Tân Quang – Huyện Văn Lâm – Tỉnh Hưng Yên.

       Trung tâm sát hạch lái xe Trường  Trung cấp nghề Á Châu.( Trung tâm loại 1)

           Địa điểm: Xã Tân Quang – Huyện Văn Lâm – Tỉnh Hưng Yên.

  2.      Trường trung cấp nghề giao thông vận tải Hưng Yên ( Cơ sở 1)

           Địa điểm tại: Phường An Tảo – Thành Phố Hưng Yên –  Tỉnh Hưng Yên.

        Trung tâm sát hạch lái xe Trường TCN Hưng Yên (Trung tâm loại 2)

           Địa điểm tại: Phường An Tảo – Thành Phố Hưng Yên –  Tỉnh Hưng Yên.

          Hạng D,E sát hạch tại Trung tâm sát hạch lái xe Trường trung cấp nghề Á Châu.

  3.      Trường trung cấp nghề giao thông vận tải Hưng Yên ( Cơ sở 2)

           Địa điểm tại: Xã Nhân Hòa – Huyện Mỹ Hào – Tỉnh Hưng Yên.

       Trung tâm sát hạch lái xe Trường TCN Hưng Yên (Trung tâm loại 3)

           Địa điểm tại: Xã Nhân Hòa – Huyện Mỹ Hào – Tỉnh Hưng Yên.

  4.      Trường trung cấp nghề Châu Hưng.

           Địa điểm: Xã Trưng Trắc – Huyện Văn Lâm – Tỉnh Hưng Yên. 

       Sát hạch lái xe Ô tô của Trường trung cấp nghề Châu Hưng  tại Trung tâm sát hạch lái xe Trường trung cấp nghề giao thông vận tải Hưng Yên.

           Địa điểm: Phường An Tảo – Thành Phố Hưng Yên –  Tỉnh Hưng Yên.

        Trung tâm sát hạch lái xe  Trường trung cấp nghề Châu Hưng  (Trung tâm loại 3)

            Địa điểm: Xã Trưng Trắc – Huyện Văn Lâm – Tỉnh Hưng Yên. 

   5.      Trung tâm dạy nghề hợp lực.

            Địa điểm tại: Xã Mễ Sở – Huyện Văn Giang – Tỉnh Hưng Yên.

        Trung tâm sát hạch lái xe Hợp Lực (Trung tâm loại 3)

            Địa điểm tại: Xã Mễ Sở – Huyện Văn Giang – Tỉnh Hưng Yên.

    6.      Cơ sở đào tạo lái xe hạng A1 Huyện Văn Giang.

             Địa điểm: Xã Long Hưng – Huyện Văn Giang – Tỉnh Hưng Yên.

           Sân sát hạch lái xe hạng A1 Huyện Văn Giang.

             Địa điểm: Xã Long Hưng – Huyện Văn Giang – Tỉnh Hưng Yên.

     7.      Cơ Sở đào tạo A1,A2 Nam Việt.

              Địa điểm: Xã Giai Phạm - Huyện Yên Mỹ - Tỉnh Hưng Yên

              Sân sát hạch lái xe A1,A2 Nam Việt.

              Địa điểm: Xã Giai Phạm - Huyện Yên Mỹ - Tỉnh Hưng Yên

 

Tin mới nhất

KẾ HOẠCH SÁT HẠCH CẤP GPLX THÁNG 06 NĂM 2023(23/05/2023 1:51 CH)

KẾ HOẠCH SÁT HẠCH CẤP GPLX THÁNG 05 NĂM 2023(24/04/2023 12:46 CH)

KẾ HOẠCH SÁT HẠCH CẤP GPLX THÁNG 03 NĂM 2023(23/02/2023 9:36 SA)

KẾ HOẠCH SÁT HẠCH CẤP GPLX THÁNG 02 NĂM 2023(27/01/2023 8:11 SA)

KẾ HOẠCH SÁT HẠCH CẤP GPLX THÁNG 01 NĂM 2023(23/12/2022 7:43 SA)

KẾ HOẠCH SÁT HẠCH CẤP GPLX THÁNG 12 NĂM 2022(21/11/2022 3:41 CH)

KẾ HOẠCH SÁT HẠCH CẤP GPLX THÁNG 11 NĂM 2022(24/10/2022 9:08 SA)

KẾ HOẠCH SÁT HẠCH CẤP GPLX THÁNG 10 NĂM 2022(22/09/2022 10:23 SA)

°
751 người đang online