Hội nghị Học tập, quán triệt một số nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng quý III/2023

Đăng ngày 01 - 11 - 2023
100%

Thực hiện Kế hoạch số 105- KH/ĐUK ngày 05/10/2023 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh về Tổ chức Hội nghị Học tập, quán triệt một số nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng quý III/2023 và thông tin tình hình biển đảo Việt Nam;

Ngày 01/11/2023, Đảng ủy Sở Giao thông vận tải tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt một số nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng quý III/2023.

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ, Bí thư các Chi bộ  và toàn thể đảng viên trong Đảng bộ.

 

Đồng chí Phạm Mạnh Hà, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh báo cáo viên hội nghị

Đồng chí Phạm Mạnh Hà, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh đã thông tin tại hội nghị một số nội dung về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2023, kế hoạch năm 2024; Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2024 - 2026 và lộ trình thực hiện chế độ tiền lương mới; Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW, ngày 10/6/2012 của Hội nghị Trung ương 5 khoá XI về một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012 - 2020; Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 6/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khoá XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Quy hoạch Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031; Thành lập các tiểu ban chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng…

Tiếp đó, các đại biểu dự hội nghị nghe quán triệt những nội dung cơ bản trong Quy định số 114-QĐ/TW, ngày 11/7/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ; Nghị quyết số 39-NQ/TU, ngày 30/6/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện chủ trương bí thư đảng ủy, chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn không là người địa phương giai đoạn 2023 - 2025 và 2025 - 2030; Quy định số 117-QĐ/TW, ngày 18/8/2023 của Bộ Chính trị về xin lỗi và phục hồi quyền lợi của tổ chức đảng, đảng viên bị kỷ luật oan; Kết luận số 704-KL/TU, ngày 18/9/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 194-KH/TU ngày 24/5/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 48-KL/TW ngày 30/1/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030; Chỉ thị số 51-CT/TU ngày 28/9/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2023 - 2025; Nghị quyết số 40-NQ/TU ngày 31/7/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc xử lý các vi phạm trong quản lý đất đai, xây dựng, giao thông, thủy lợi, đê điều trên địa bàn tỉnh Hưng Yên; Nghị quyết số 41-NQ/TU ngày 21/8/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2023 - 2025, định hướng đến năm 2030.Trong đó đặc biệt lưu ý thực hiện tốt việc kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ; thực hiện chủ trương bí thư đảng ủy, chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn không là người địa phương; Thực hiện tốt công tác giảm nghèo, các cấp, các ngành triển khai tốt các cơ chế, chính sách của Nhà nước, đồng thời huy động các nguồn lực thực hiện tốt an sinh xã hội; tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động và giảm nghèo bền vững; tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý đất đai; kịp thời chấn chỉnh khi có dấu hiệu sai phạm; khi có sai phạm thì phải xử lý nghiêm túc…

Quang cảnh Hội nghị.

Sau hội nghị, toàn thể đảng viên Đảng bộ Sở viết bài thu hoạch về các nội dung đã được học tập, nghiên cứu nộp về Văn phòng Đảng ủy Sở./.

 

Tin mới nhất

Khởi công gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình Dự án thành phần 2.2 xây dựng đường song...(22/11/2023 1:56 CH)

Đồng chí Nguyễn Hùng Nam Phó chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra địa điểm tổ chức Chương trình Lễ khởi...(21/11/2023 3:43 CH)

Lãnh đạo Sở GTVT đến thăm và chúc mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11(21/11/2023 12:59 CH)

Tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông(09/11/2023 2:01 CH)

ĐỒNG CHÍ NGUYỄN HÙNG NAM, PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH, PHÓ TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM TỈNH...(04/11/2023 12:58 CH)

Bàn giao mặt bằng thi công dự án thành phần thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 – Vùng...(03/11/2023 1:04 CH)

Công bố quyết định điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ(01/11/2023 1:33 CH)

Lễ ký kết hợp đồng và khởi công xây dựng dự án thành phần 2.2: Xây dựng đường song hành (đường đô...(29/10/2023 1:18 CH)

°
41 người đang online