KẾ HOẠCH SÁT HẠCH CẤP GPLX THÁNG 10 NĂM 2022

Đăng ngày 22 - 09 - 2022
100%

KẾ HOẠCH SÁT HẠCH CẤP GPLX Ô TÔ

THÁNG 10 NĂM 2022

stt

Cơ sở đào tạo

Địa điểm sát hạch

Dự kiến số lượng thí sinh

Ngày sát hạch

Hạng

 B

Hạng C

Hạng D

Hạng E

1

 TRƯỜNG TCN Á CHÂU

TT sát hạch loại I    Á Châu Hưng Yên

301

262

 

74

202

 

15

24

 

85

10

 

485

498

 

    13,14/10/2022

27,28/10/2022

2

TRƯỜNG TCN HƯNG YÊN D,E

TT sát hạch loại I Á Châu 

-

 

-

-

 

-

 

 3

TRƯỜNG TCN HƯNG YÊN

TT sát hạch loại 2                        Hưng Yên

92

150

120

90

    -

-

-

-

212

240

11/10/2022

26/10/2022

 4

TRƯỜNG TCN CHÂU HƯNG

TT sát hạch loại 2 Hưng Yên

150

-

-

-

-

-

-

-

150

-

19/10//2022

 

KẾ HOẠCH SÁT HẠCH CẤP GPLX MÔ TÔ HẠNG A2

THÁNG 10 NĂM 2022

stt

Cơ sở đào tạo

Địa điểm sát hạch

Dự kiến số lượng thí sinh

Ngày sát hạch

Hạng

A2

1

TRƯỜNG TCN Á CHÂU

TT sát hạch loại I Á Châu

100

100

08,22/10/2022

2

TRƯỜNG TCN CHÂU HƯNG

TT sát hạch loại 3

80

80

08,29/10/2022

3

TRƯỜNG TCN HƯNG YÊN

TT sát hạch loại 3 Hưng Yên

30

30

22/10/2022

4

CƠ SỞ A1,A2 NAM VIỆT

TT sát hạch loại 3 Nam Việt

-

-

15,29/10/2022

             

                                       KẾ HOẠCH SÁT HẠCH CẤP GPLX MÔ TÔ HẠNG A1

                                                                THÁNG 10 NĂM 2022

stt

Cơ sở đào tạo

Địa điểm sát hạch

Dự kiến số lượng thí sinh

Ngày sát hạch

Hạng A1

1

TRƯỜNG TCN Á CHÂU

TT sát hạch loại I Á Châu

150

150

15/10/2022

2

TRƯỜNG TCN HƯNG YÊN

( Cơ sở 1)

TT sát hạch loại 2 Hưng Yên

400

400

02,16,30/10/2022

3

TRƯỜNG TCN HƯNG YÊN

( Cơ sở 2)

TT sát hạch loại 3 Hưng Yên

300

300

09,23/10/2022

4

TRƯỜNG TCN

CHÂU HƯNG

TT sát hạch loại 3 Châu Hưng

300

300

09,23/10/2022

5

CƠ SỞ A1 VĂN GIANG

Sân sát hạch huyện Văn Giang

300

300

09,16, 23,30/10/2022

6

CƠ SỞ A1 HỢP LỰC

Sân sát hạch Hợp Lực

300

300

16,30/10/2022

7

CƠ SỞ A1,A2 NAM VIỆT

TT sát hạch loại 3 Nam Việt

 

 

02,09,16, 23,30/10/2022

 

1.      Trường trung cấp nghề Á Châu

          Địa điểm: Xã Tân Quang – Huyện Văn Lâm – Tỉnh Hưng Yên.

       Trung tâm sát hạch lái xe Trường  Trung cấp nghề Á Châu.( Trung tâm loại 1)

           Địa điểm: Xã Tân Quang – Huyện Văn Lâm – Tỉnh Hưng Yên.

  2.      Trường trung cấp nghề giao thông vận tải Hưng Yên ( Cơ sở 1)

           Địa điểm tại: Phường An Tảo – Thành Phố Hưng Yên –  Tỉnh Hưng Yên.

        Trung tâm sát hạch lái xe Trường TCN Hưng Yên (Trung tâm loại 2)

           Địa điểm tại: Phường An Tảo – Thành Phố Hưng Yên –  Tỉnh Hưng Yên.

          Hạng D,E sát hạch tại Trung tâm sát hạch lái xe Trường trung cấp nghề Á Châu.

  3.      Trường trung cấp nghề giao thông vận tải Hưng Yên ( Cơ sở 2)

           Địa điểm tại: Xã Nhân Hòa – Huyện Mỹ Hào – Tỉnh Hưng Yên.

       Trung tâm sát hạch lái xe Trường TCN Hưng Yên (Trung tâm loại 3)

           Địa điểm tại: Xã Nhân Hòa – Huyện Mỹ Hào – Tỉnh Hưng Yên.

  4.      Trường trung cấp nghề Châu Hưng.

           Địa điểm: Xã Trưng Trắc – Huyện Văn Lâm – Tỉnh Hưng Yên. 

       Sát hạch lái xe Ô tô của Trường trung cấp nghề Châu Hưng  tại Trung tâm sát hạch lái xe Trường trung cấp nghề giao thông vận tải Hưng Yên.

           Địa điểm: Phường An Tảo – Thành Phố Hưng Yên –  Tỉnh Hưng Yên.

        Trung tâm sát hạch lái xe  Trường trung cấp nghề Châu Hưng  (Trung tâm loại 3)

            Địa điểm: Xã Trưng Trắc – Huyện Văn Lâm – Tỉnh Hưng Yên. 

   5.      Trung tâm dạy nghề hợp lực.

            Địa điểm tại: Xã Mễ Sở – Huyện Văn Giang – Tỉnh Hưng Yên.

        Trung tâm sát hạch lái xe Hợp Lực (Trung tâm loại 3)

            Địa điểm tại: Xã Mễ Sở – Huyện Văn Giang – Tỉnh Hưng Yên.

    6.      Cơ sở đào tạo lái xe hạng A1 Huyện Văn Giang.

             Địa điểm: Xã Long Hưng – Huyện Văn Giang – Tỉnh Hưng Yên.

           Sân sát hạch lái xe hạng A1 Huyện Văn Giang.

             Địa điểm: Xã Long Hưng – Huyện Văn Giang – Tỉnh Hưng Yên.

     7.      Cơ Sở đào tạo A1,A2 Nam Việt.

              Địa điểm: Xã Giai Phạm - Huyện Yên Mỹ - Tỉnh Hưng Yên

              Sân sát hạch lái xe A1,A2 Nam Việt.

              Địa điểm: Xã Giai Phạm - Huyện Yên Mỹ - Tỉnh Hưng Yên

 

 

 

Tin mới nhất

KẾ HOẠCH SÁT HẠCH CẤP GPLX THÁNG 06 NĂM 2023(23/05/2023 1:51 CH)

KẾ HOẠCH SÁT HẠCH CẤP GPLX THÁNG 05 NĂM 2023(24/04/2023 12:46 CH)

KẾ HOẠCH SÁT HẠCH CẤP GPLX THÁNG 04 NĂM 2023(20/03/2023 10:14 SA)

KẾ HOẠCH SÁT HẠCH CẤP GPLX THÁNG 03 NĂM 2023(23/02/2023 9:36 SA)

KẾ HOẠCH SÁT HẠCH CẤP GPLX THÁNG 02 NĂM 2023(27/01/2023 8:11 SA)

KẾ HOẠCH SÁT HẠCH CẤP GPLX THÁNG 01 NĂM 2023(23/12/2022 7:43 SA)

KẾ HOẠCH SÁT HẠCH CẤP GPLX THÁNG 12 NĂM 2022(21/11/2022 3:41 CH)

KẾ HOẠCH SÁT HẠCH CẤP GPLX THÁNG 11 NĂM 2022(24/10/2022 9:08 SA)

°
611 người đang online