KẾ HOẠCH SÁT HẠCH CẤP GPLX THÁNG 07 NĂM 2022

Đăng ngày 16 - 06 - 2022
100%

KẾ HOẠCH SÁT HẠCH CẤP GPLX Ô TÔ

THÁNG 7 NĂM 2022

stt

Cơ sở đào tạo

Địa điểm sát hạch

Dự kiến số lượng thí sinh

Ngày sát hạch

Hạng

 B

Hạng C

Hạng D

Hạng E

1

 TRƯỜNG TCN Á CHÂU

TT sát hạch loại I    Á Châu Hưng Yên

227

176

260

50

152

106

20

24

40

24

10

10

321

362

416

    06,07/7/2022

19,20/7/2022

28,29/7/2022

2

TRƯỜNG TCN HƯNG YÊN D,E

TT sát hạch loại I Á Châu 

-

 

60

40

 

100

13/7/2022

 3

TRƯỜNG TCN HƯNG YÊN

TT sát hạch loại 2                        Hưng Yên

230

45

40

-

    -

-

-

-

270

45

12/7//2022

26/7/2022

 4

TRƯỜNG TCN CHÂU HƯNG

TT sát hạch loại 2 Hưng Yên

200

150

20

-

-

-

-

-

220

150

15/7//2022

26/7/2020

KẾ HOẠCH SÁT HẠCH CẤP GPLX MÔ TÔ HẠNG A2

THÁNG 7 NĂM 2022

stt

Cơ sở đào tạo

Địa điểm sát hạch

Dự kiến số lượng thí sinh

Ngày sát hạch

Hạng

A2

1

TRƯỜNG TCN Á CHÂU

TT sát hạch loại I Á Châu

100

100

09,23/7/2022

2

TRƯỜNG TCN CHÂU HƯNG

TT sát hạch loại 3

80

80

16,30/7/2022

3

TRƯỜNG TCN HƯNG YÊN

TT sát hạch loại 3 Hưng Yên

30

30

23/7/2022

4

CƠ SỞ A1,A2 NAM VIỆT

TT sát hạch loại 3 Nam Việt

-

-

09,30/7/2022

             

                                       KẾ HOẠCH SÁT HẠCH CẤP GPLX MÔ TÔ HẠNG A1

                                                                    THÁNG 7 NĂM 2022

stt

Cơ sở đào tạo

Địa điểm sát hạch

Dự kiến số lượng thí sinh

Ngày sát hạch

Hạng A1

1

TRƯỜNG TCN Á CHÂU

TT sát hạch loại I Á Châu

200

200

16/7/2022

2

TRƯỜNG TCN HƯNG YÊN

( Cơ sở 1)

TT sát hạch loại 2 Hưng Yên

400

400

10,17,31/7/2022

3

TRƯỜNG TCN HƯNG YÊN

( Cơ sở 2)

TT sát hạch loại 3 Hưng Yên

300

300

10,24/7/2022

4

TRƯỜNG TCN

CHÂU HƯNG

TT sát hạch loại 3 Châu Hưng

300

300

10,17,31/7/2022

5

CƠ SỞ A1 VĂN GIANG

Sân sát hạch huyện Văn Giang

300

300

03,09,24,30/7/2022

6

CƠ SỞ A1 HỢP LỰC

Sân sát hạch Hợp Lực

300

300

03,17,31/7/2022

7

CƠ SỞ A1,A2 NAM VIỆT

TT sát hạch loại 3 Nam Việt

 

 

10,17,24,31/7/2022

1.      Trường trung cấp nghề Á Châu

          Địa điểm: Xã Tân Quang – Huyện Văn Lâm – Tỉnh Hưng Yên.

       Trung tâm sát hạch lái xe Trường  Trung cấp nghề Á Châu.( Trung tâm loại 1)

           Địa điểm: Xã Tân Quang – Huyện Văn Lâm – Tỉnh Hưng Yên.

  2.      Trường trung cấp nghề giao thông vận tải Hưng Yên ( Cơ sở 1)

           Địa điểm tại: Phường An Tảo – Thành Phố Hưng Yên –  Tỉnh Hưng Yên.

        Trung tâm sát hạch lái xe Trường TCN Hưng Yên (Trung tâm loại 2)

           Địa điểm tại: Phường An Tảo – Thành Phố Hưng Yên –  Tỉnh Hưng Yên.

          Hạng D,E sát hạch tại Trung tâm sát hạch lái xe Trường trung cấp nghề Á Châu.

  3.      Trường trung cấp nghề giao thông vận tải Hưng Yên ( Cơ sở 2)

           Địa điểm tại: Xã Nhân Hòa – Huyện Mỹ Hào – Tỉnh Hưng Yên.

       Trung tâm sát hạch lái xe Trường TCN Hưng Yên (Trung tâm loại 3)

           Địa điểm tại: Xã Nhân Hòa – Huyện Mỹ Hào – Tỉnh Hưng Yên.

  4.      Trường trung cấp nghề Châu Hưng.

           Địa điểm: Xã Trưng Trắc – Huyện Văn Lâm – Tỉnh Hưng Yên. 

       Sát hạch lái xe Ô tô của Trường trung cấp nghề Châu Hưng  tại Trung tâm sát hạch lái xe Trường trung cấp nghề giao thông vận tải Hưng Yên.

           Địa điểm: Phường An Tảo – Thành Phố Hưng Yên –  Tỉnh Hưng Yên.

        Trung tâm sát hạch lái xe  Trường trung cấp nghề Châu Hưng  (Trung tâm loại 3)

            Địa điểm: Xã Trưng Trắc – Huyện Văn Lâm – Tỉnh Hưng Yên. 

   5.      Trung tâm dạy nghề hợp lực.

            Địa điểm tại: Xã Mễ Sở – Huyện Văn Giang – Tỉnh Hưng Yên.

        Trung tâm sát hạch lái xe Hợp Lực (Trung tâm loại 3)

            Địa điểm tại: Xã Mễ Sở – Huyện Văn Giang – Tỉnh Hưng Yên.

    6.      Cơ sở đào tạo lái xe hạng A1 Huyện Văn Giang.

             Địa điểm: Xã Long Hưng – Huyện Văn Giang – Tỉnh Hưng Yên.

           Sân sát hạch lái xe hạng A1 Huyện Văn Giang.

             Địa điểm: Xã Long Hưng – Huyện Văn Giang – Tỉnh Hưng Yên.

     7.      Cơ Sở đào tạo A1,A2 Nam Việt.

              Địa điểm: Xã Giai Phạm - Huyện Yên Mỹ - Tỉnh Hưng Yên

            Sân sát hạch lái xe A1,A2 Nam Việt.

              Địa điểm: Xã Giai Phạm - Huyện Yên Mỹ - Tỉnh Hưng Yên

 

Tin mới nhất

KẾ HOẠCH SÁT HẠCH CẤP GPLX THÁNG 06 NĂM 2023(23/05/2023 1:51 CH)

KẾ HOẠCH SÁT HẠCH CẤP GPLX THÁNG 05 NĂM 2023(24/04/2023 12:46 CH)

KẾ HOẠCH SÁT HẠCH CẤP GPLX THÁNG 04 NĂM 2023(20/03/2023 10:14 SA)

KẾ HOẠCH SÁT HẠCH CẤP GPLX THÁNG 03 NĂM 2023(23/02/2023 9:36 SA)

KẾ HOẠCH SÁT HẠCH CẤP GPLX THÁNG 02 NĂM 2023(27/01/2023 8:11 SA)

KẾ HOẠCH SÁT HẠCH CẤP GPLX THÁNG 01 NĂM 2023(23/12/2022 7:43 SA)

KẾ HOẠCH SÁT HẠCH CẤP GPLX THÁNG 12 NĂM 2022(21/11/2022 3:41 CH)

KẾ HOẠCH SÁT HẠCH CẤP GPLX THÁNG 11 NĂM 2022(24/10/2022 9:08 SA)

°
654 người đang online