Công văn số 2328/SGTVT-QLVT&PT V/v xử lý vi phạm trong hoạt động vận tải bằng xe ô tô thông qua theo dõi từ thiết bị GSHT tháng 08/2021

Đăng ngày 22 - 09 - 2021
100%

Tin mới nhất

Công văn số 2803/SGTVT-QLVT&PT V/v xử lý vi phạm trong hoạt động vận tải hàng hóa bằng xe ô tô...(10/11/2021 2:32 CH)

Quyết định số 1085/QĐ-SGTVT V/v thu hồi Phù hiệu đối với xe ô tô kinh doanh vận tải do vi phạm...(20/10/2021 8:36 SA)

Công văn số 2447/SGTVT-QLVT&PT V/v yêu cầu báo cáo, giải trình đối với phương tiện vẫn di chuyển...(04/10/2021 8:54 SA)

Công văn số 2364/SGTVT-QLVT&PT V/v yêu cầu báo cáo, giải trình đối với phương tiện vẫn di chuyển...(23/09/2021 2:41 CH)

Công văn 998/QĐ-SGTVT V/v thu hồi phù hiệu đối với xe ô tô kinh doanh vận tải do vi phạm tốc độ...(13/09/2021 2:31 CH)

Công văn 2238/SGTVT-QLVT&PT V/v chấn chỉnh, nhắc nhở, xử lý phương tiện, lái xe có dấu hiệu vi...(10/09/2021 2:40 CH)

Công văn số 2186/SGTVT-QLVT&PT V/v đề nghị phối hợp xác minh, xử lý vi phạm đối với phương tiện...(08/09/2021 8:31 SA)

Công văn số 2153/SGTVT-QLVT&PT V/v xử lý vi phạm trong hoạt động vận tải hàng hóa bằng xe ô tô...(06/09/2021 9:14 SA)

°
462 người đang online