Công văn 2238/SGTVT-QLVT&PT V/v chấn chỉnh, nhắc nhở, xử lý phương tiện, lái xe có dấu hiệu vi phạm quy định khi hoạt động trên luồng xanh và đăng ký vào tỉnh Kon Tum giao, nhận hàng

Đăng ngày 10 - 09 - 2021
100%

Tin mới nhất

Công văn số 3185/SGTVT-QLVT&PT V/v xử lý vi phạm trong hoạt động vận tải bằng xe ô tô thông qua...(20/12/2021 10:55 SA)

Công văn 3069/SGTVT-QLVT&PT V/v xử lý vi phạm trong hoạt động vận tải hàng hóa bằng xe ô tô(08/12/2021 1:38 CH)

Quyết định số 1203/QĐ-SGTVT V/v thu hồi phù hiệu đối với xe ô tô kinh doanh vận tải do vi phạm...(24/11/2021 2:19 CH)

Công văn số 2918/SGTVT-QLVT&PT V/v Kiểm tra, xác minh, xem xét vi phạm đối với phương tiện, đơn...(23/11/2021 9:35 SA)

Công văn số 2902/SGTVT-QLVT&PT V/v xử lý vi phạm trong hoạt động vận tải bằng xe ô tô thông qua...(22/11/2021 11:10 SA)

Công văn số 2803/SGTVT-QLVT&PT V/v xử lý vi phạm trong hoạt động vận tải hàng hóa bằng xe ô tô...(10/11/2021 2:32 CH)

Thông báo V/v xử lý vi phạm trong hoạt động vận tải bằng xe ô tô thông qua theo dõi từ thiết bị...(21/10/2021 9:50 SA)

Quyết định số 1085/QĐ-SGTVT V/v thu hồi Phù hiệu đối với xe ô tô kinh doanh vận tải do vi phạm...(20/10/2021 8:36 SA)

°
123 người đang online