Công văn số 2810/SGTVT-QLVT&PT V/v kiểm tra, thông báo phương tiện của Việt Nam và Lào tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập quá hạn chưa tái xuất hoặc tái nhập theo quy định

Đăng ngày 11 - 11 - 2021
100%

Tin mới nhất

Công văn số 2797/SGTVT-QLVT&PT V/v điều chỉnh một số biện pháp phòng chống dịch trong hoạt động...(17/11/2021 2:48 CH)

Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021-2025(15/11/2021 2:27 CH)

Công văn V/v đề xuất tổ chức hoạt động vận tải trên địa bàn tỉnh đảm bảo thích ứng an toàn, linh...(11/11/2021 2:29 CH)

Công văn số 2789/SGTVT-QLVT&PT V/v đề nghị bổ sung một số biện pháp phòng chống dịch trong hoạt...(10/11/2021 2:52 CH)

Công văn số 2795/SGTVT-QLVT&PT V/v đề nghị kiểm tra, xác minh, xem xét xử lý vi phạm đối với...(10/11/2021 2:50 CH)

Công văn số 2799/SGTVT-VP V/v danh mục máy móc, thiết bị chuyên dùng đâu tư phòng họp trực tuyến...(09/11/2021 2:42 CH)

Công văn số: 2594/SGTVT-QLVT&PT V/v kiểm tra, thông báo phương tiện của Việt Nam và Lào tạm nhập...(21/10/2021 8:39 SA)

Công văn số 2590/SGTVT-QLVT&PT V/v tiếp tục ưu tiên vắc xin phòng Covid-19 cho lái xe và nhân...(20/10/2021 8:45 SA)

°
720 người đang online