Công văn số: 2594/SGTVT-QLVT&PT V/v kiểm tra, thông báo phương tiện của Việt Nam và Lào tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập quá hạn chưa tái xuất hoặc tái nhập theo quy định

Đăng ngày 21 - 10 - 2021
100%

Tin mới nhất

Công văn số 2862/SGTVT-QLVT&PT V/v Báo cáo rà soát, đối chiếu chiều dài vùng nước và vùng đất...(13/01/2022 9:29 SA)

Quyết định về việc công bố (gia hạn) hoạt động bến thủy nội địa Bến Võng Phan (05/01/2022 9:46 SA)

Thông báo về việc hủy Giấy phép lái xe mất xin cấp lại (05/01/2022 9:44 SA)

Quyết định 1333/QĐ-SGTVT V/v giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2022(05/01/2022 9:41 SA)

Thông báo tạm dừng hoạt động tiếp công dân để phòng, chống dịch bệnh Covid-19(04/01/2022 2:12 CH)

Công văn V/v yêu cầu truyền dữ liệu hình ảnh từ camera lắp trên xe ô tô kinh doanh vận tải đường...(29/12/2021 8:51 SA)

Công văn số 3184/SGTVT-QLVT&PT V/v phối hợp kiểm tra, kiểm soát nhằm đảm bảo an toàn giao thông...(20/12/2021 10:53 SA)

Kế hoạch số 3159/KH-SGTVT về việc thực hiện công tác đảm bảo trật tự ATGT trong vận tải hành...(17/12/2021 11:02 SA)

°
593 người đang online