Công văn số: 2584/SGTVT-QLVT&PT V/v tổ chức quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô liên tỉnh đi và đến tỉnh Hưng Yên và ngược lại

Đăng ngày 19 - 10 - 2021
100%

Tin mới nhất

Công văn số:1294/SGTVT-QLVT&PT V/v đảm bảo an toàn giao thông vận tải đường thủy nội địa khi vận...(22/06/2022 2:35 CH)

Quyết định số: 618/QĐ-SGTVT Quyết định về việc thu hồi hồ sơ và Giấy phép lái xe - 330059004743(21/06/2022 11:27 SA)

Thông báo kết quả trúng tuyển và thời gian hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng viên chức vào làm việc tại...(20/06/2022 9:28 SA)

Công văn số: 756/SGTVT-QLVT&PT V/v dán thẻ định danh đối với xe ô tô để sử dụng dịch vụ thu phí...(16/06/2022 11:25 CH)

Quyết định số: 587/QĐ-SGTVT Quyết định về việc điều chỉnh dự toán NSNN năm 2022(14/06/2022 10:02 CH)

Công văn số: 1170/SGTVT-QLVT&PT V/v tăng cường công tác quản lý Nhà nước về hoạt động vận tải...(10/06/2022 10:04 CH)

Thông báo số: 1100/SGTVT-ĐTSH về việc hủy Giấy phép lái xe xin cấp lại(02/06/2022 10:10 CH)

Công văn số: 1085/SGTVT-QLVT&PT V/v tiếp tục triển khai thực hiện thu phí dịch vụ sử dụng đường...(01/06/2022 10:13 CH)

°
1041 người đang online