Công văn số 2487/SGTVT-QLVT&PT V/v kiểm tra, thông báo phương tiện của Việt Nam và Lào tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập quá hạn chưa tái xuất hoặc tái nhập theo quy định

Đăng ngày 08 - 10 - 2021
100%

Tin mới nhất

Công văn số:1294/SGTVT-QLVT&PT V/v đảm bảo an toàn giao thông vận tải đường thủy nội địa khi vận...(22/06/2022 2:35 CH)

Quyết định số: 618/QĐ-SGTVT Quyết định về việc thu hồi hồ sơ và Giấy phép lái xe - 330059004743(21/06/2022 11:27 SA)

Thông báo kết quả trúng tuyển và thời gian hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng viên chức vào làm việc tại...(20/06/2022 9:28 SA)

Công văn số: 756/SGTVT-QLVT&PT V/v dán thẻ định danh đối với xe ô tô để sử dụng dịch vụ thu phí...(16/06/2022 11:25 CH)

Quyết định số: 587/QĐ-SGTVT Quyết định về việc điều chỉnh dự toán NSNN năm 2022(14/06/2022 10:02 CH)

Công văn số: 1170/SGTVT-QLVT&PT V/v tăng cường công tác quản lý Nhà nước về hoạt động vận tải...(10/06/2022 10:04 CH)

Thông báo số: 1100/SGTVT-ĐTSH về việc hủy Giấy phép lái xe xin cấp lại(02/06/2022 10:10 CH)

Công văn số: 1085/SGTVT-QLVT&PT V/v tiếp tục triển khai thực hiện thu phí dịch vụ sử dụng đường...(01/06/2022 10:13 CH)

°
1017 người đang online