Thông báo về việc thực hiện dịch vụ công Cấp Giấy phép kinh doanh vận tải, biển hiệu phù hiệu xe ô tô cấp độ 4 tại Sở GTVT Hưng Yên

Đăng ngày 03 - 02 - 2020
100%

Thực hiện công văn số 12831/BGTVT-TTCNTT  ngày 31/10/2016 của Bộ Giao thông Vận tải về việc triển khai phần mềm dịch vụ công trực tuyến: Cấp Giấy phép kinh doanh vận tải, cấp (đổi) biển hiệu phù hiệu xe ô tô. Ngày 20/1/2017 Sở GTVT Hưng Yên thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ cấp giấy phép kinh doanh vận tải, cấp (đổi) biển hiệu phù hiệu thông qua trang thông tin điện tử:  http://qlvt.mt.gov.vn

Bắt đầu từ ngày 16/9/2019 Sở giao thông vận tải Hưng Yên tiếp nhận tất cả các thủ tục hành chính cấp độ 3,4 trên phần mềm dịch vụ công của tỉnh tại trang thông tin:  http://dichvucong.hungyen.gov.vn/

Mọi thắc mắc của tổ chức cá nhân liện hệ qua số điện thoại: 0978338585

Tin mới nhất

Công văn số 2784/SGTVT-QLVT&PT V/v thực hiện nộp và giải quyết hồ sơ đề nghị cấp giấy phép vận...(10/11/2021 2:54 CH)

THÔNG BÁO: V/v ứng dụng hệ thống phần mềm dịch vụ công cấp độ 3 đổi GPLX tại Sở Giao thông vận...(22/06/2015 10:04 SA)

°
198 người đang online