Đăng kiểm phương tiện thuỷ nội địa

Đăng ngày 04 - 08 - 2016
100%

04.Thủ tục:

Đăng kiểm phương tiện thuỷ nội địa

 

 

 

 

 

- Trình tự thực hiện:

Các bước thực hiện đối với cá nhân (tổ chức):

- Tổ chức hoặc cá nhân chuẩn bị hồ sơ hợp lệ;

- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Giao thông vận tải Hưng Yên;

- Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Giao thông vận tải Hưng Yên.

Các bước thực hiện đối với cơ quan nhà nước:

- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ hướng dẫn người nộp hoàn chỉnh theo quy định. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn giao cho người nộp

- Cách thức thực hiện:

Nộp hồ sơ và trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Giao thông vận tải Hưng Yên.

 

 

 

 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần bao gồm:

- Giấy đề nghị kiểm tra (trường hợp ở xa) theo mẫu

- Hồ sơ kỹ thuật phương tiện như sau:

Phương tiện đóng mới, hoán cải, sửa chữa phục hồ thì trình HS thiết kế được duyệt (bản chính )

Phương tiện đang khai thác thì trình giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cùng với sổ kiểm tra kỹ thuật của phương tiện (bản chính)

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

- Thời hạn giải quyết:

Thời gian: 01 ngày sau khi kết thúc kiểm tra nhưng không quá 05 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Cá nhân, tổ chức

 

 

 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải Hưng Yên

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền phân cấp thực hiện (nếu có)

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý vận tải d) Cơ quan phối hợp (nếu có):

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

- Giấy chứng nhận ATKT&BVMT

- Biên bản kiểm tra, báo cáo kiểm tra kỹ thuật

- Lệ phí:

- Lệ phí cấp GCN ATKT&BVMT: 20.000 đồng/giấy

- Phí kiểm định: theo Thông tư số 123/2013/TT-BTC ngày 28/8/2013 của Bộ Tài Chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định an toàn kỹ thuật và chất lượng phương tiện thủy nội địa.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Giấy đề nghị kiểm tra theo mẫu

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

- Đối tượng: tổ chức và cá nhân có phương tiện thuỷ nội địa, trừ phương tiện làm nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, tàu cá, phương tiện không có động cơ trọng tải toàn phần dưới 5 tấn hoặc có sức chở đến 12 người, phương tiện có động cơ công suất máy chính dưới 5 mã lực hoặc có sức chở dưới 5 người, bè nổi”

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Quyết định số 25/2004/QD-BGTVT ngày 25/11/2004 Ban hành quy định về đăng kiểm phương tiện thủy nội địa

- Thông tư 34/2011/TT-BGTVT ngày 26/04/2011 về sửa đổi bổ sung một số điều của quy định về đăng kiểm phương tiện thủy nội địa ban hành kèm theo quyết đinh sô 25/2004/QD-BGTVT ngày 25/11/2004 ban hành quy định về đăng kiểm phương tiện thủy nội địa.

- Thông tư số 123/2013/TT-BTC ngày 28/8/2013 của Bộ Tài Chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định an toàn kỹ thuật và chất lượng phương tiện thủy nội địa.

- Thông tư 102/2008/TT-BTC ngày 11/11/2008 của Bộ Tài chính Hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận bảo đảm chất lượng, an toàn kỹ thuật đối với máy móc, thiết bị, phương tiện giao thông vận tải.

MẪU GIẤY ĐỀ NGHỊ KIỂM TRA.doc

Tin mới nhất

Thẩm định và phê duyệt quy trình vận hành, khai thác bến sử dụng phà một lưỡi chở hành khách và...(04/08/2016 10:08 SA)

Chấp thuận vận tải hành khách ngang sông và cấp biển hiệu cho phương tiện vận chuyển hành khách...(04/08/2016 10:08 SA)

Chấp thuận vận tải hành khách, hành lý, bao gửi theo tuyến cố định đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam(04/08/2016 10:08 SA)

Đăng ký phương tiện thuỷ nội địa lần đầu đối với pương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa(04/08/2016 10:07 SA)

Công bố hạn chế giao thông trên đường thuỷ nội địa địa phương; đường thuỷ nội địa chuyên dùng nối...(04/08/2016 10:07 SA)

Chấp thuận phương án đảm bảo an toàn giao thông đối với các công trình thi công trên đường thuỷ...(04/08/2016 10:07 SA)

Cho ý kiến thoả thuận bằng văn bản đối với công trình thuộc dự án nhóm B,C có liên quan đến an...(04/08/2016 10:07 SA)

Cấp lại giấy phép hoạt động bến thủy nội địa(01/09/2015 10:08 SA)

°
815 người đang online