Cho ý kiến đối với các tổ chức, cá nhân xin chấp thuận chủ trương xây dựng cảng thủy nội địa

Đăng ngày 01 - 09 - 2015
100%

17.Thủ tục:

Cho ý kiến đối với các tổ chức, cá nhân xin chấp thuận chủ trương xây dựng cảng thủy nội địa

- Trình tự thực hiện:

Các bước thực hiện đối với cá nhân (tổ chức):

- Tổ chức hoặc cá nhân chuẩn bị hồ sơ hợp lệ;

- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Giao thông vận tải Hưng Yên;

- Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Giao thông vận tải Hưng Yên.

Các bước thực hiện đối với cơ quan nhà nước:

- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ.

- Trường hợp nhận hồ sơ trực tiếp: Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ hướng dẫn người nộp hoàn chỉnh theo quy định.

- Trường hợp nhận hồ sơ qua bưu điện hoặc hình thức phù hợp khác: Nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, trong thời gian 02 (hai) ngày làm việc kể từ nhận hồ sơ, Sở GTVT có văn bản yêu cầu tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ.

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì viết giấy hẹn giao cho người nộp

- Cách thức thực hiện:

Nộp hồ sơ và trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Giao thông vận tải Hưng Yên.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần bao gồm:

Đơn đề nghị chấp thuận chủ trương xây dựng cảng thủy nội địa Mẫu số 1

- Bình đồ vị trí công trình cảng dự kiến xây dựng, mặt bằng cảng, vùng nước trước cảng.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

- Thời hạn giải quyết:

07 ngày làm việc

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Cá nhân, tổ chức

 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải Hưng Yên

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền phân cấp thực hiện (nếu có)

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:  Phòng Quản lý vận tải

d) Cơ quan phối hợp (nếu có):

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Văn bản chấp thuận

- Lệ phí:

Không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Đơn đề nghị chấp thuận chủ trương xây dựng cảng thủy nội địa Mẫu số 1

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

Nguyên tắc đầu tư, xây dựng cảng thủy nội địa

- Việc xây dựng cảng thủy nội địa phải tuân theo những quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng, phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ môi trường, tuân thủ kỹ thuật quốc gia, bảo đảm an toàn giao thông và các quy định khác liên quan hiện hành.

- Việc đầu tư xây dựng cảng thủy nội địa phải phù hợp với quy hoạch hệ thống cảng thủy nội địa đã được phê duyệt. Trường hợp dự án đầu tư xây dựng cảng thủy nội địa chưa có trong quy hoạch hoặc có sự khác nhau so với quy hoạch, trước khi thực hiện dự án, chủ đầu tư phải báo cáo và được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt quy  hoạch chấp thuận.

- Sở GTVT chấp thuận chủ trương xây dựng cảng thủy nội địa không tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài trên tuyến đường thủy nội địa quốc gia ủy quyền quản lý, đường thủy nội địa địa phương, đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương và bến thủy nội địa trong vùng nước cảng biển thuộc phạm vi địa giới hành chính.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Giao thông đường thuỷ nội địa ngày 15/6/2004

- Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 17/6/2014;

- Thông tư số 50/2014/TT-BGTVT ngày 17/10/2014 của Bộ GTVT Quy định về quản lý cảng, bến thủy nội địa.

- Thông tư số 47/2005/TT - BTC ngày 08/06/2005 của Bộ Tài chính về hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí quản lý Nhà nước về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường thuỷ nội địa

Tin mới nhất

Thẩm định và phê duyệt quy trình vận hành, khai thác bến sử dụng phà một lưỡi chở hành khách và...(04/08/2016 10:08 SA)

Chấp thuận vận tải hành khách ngang sông và cấp biển hiệu cho phương tiện vận chuyển hành khách...(04/08/2016 10:08 SA)

Chấp thuận vận tải hành khách, hành lý, bao gửi theo tuyến cố định đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam(04/08/2016 10:08 SA)

Đăng ký phương tiện thuỷ nội địa lần đầu đối với pương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa(04/08/2016 10:07 SA)

Công bố hạn chế giao thông trên đường thuỷ nội địa địa phương; đường thuỷ nội địa chuyên dùng nối...(04/08/2016 10:07 SA)

Đăng kiểm phương tiện thuỷ nội địa (04/08/2016 10:07 SA)

Chấp thuận phương án đảm bảo an toàn giao thông đối với các công trình thi công trên đường thuỷ...(04/08/2016 10:07 SA)

Cho ý kiến thoả thuận bằng văn bản đối với công trình thuộc dự án nhóm B,C có liên quan đến an...(04/08/2016 10:07 SA)

°
1122 người đang online