Cấp Giấy chứng nhận cho các cơ sở dạy nghề thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa hạng tư, chứng chỉ huấn luyện an toàn cơ bản, chứng chỉ nghiệp vụ trong phạm vi địa phương (cấp lần đầu và cấp lại)

Đăng ngày 01 - 09 - 2015
100%

16.Thủ tục:

Cấp Giấy chứng nhận cho các cơ sở dạy nghề thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa hạng tư, chứng chỉ huấn luyện an toàn cơ bản, chứng chỉ nghiệp vụ trong phạm vi địa phương (cấp lần đầu và cấp lại)

- Trình tự thực hiện:

Các bước thực hiện đối với cá nhân (tổ chức):

- Tổ chức, chuẩn bị hồ sơ hợp lệ;

- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Giao thông vận tải Hưng Yên;

- Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Giao thông vận tải Hưng Yên.

Các bước thực hiện đối với cơ quan nhà nước:

- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ.

- Trường hợp nhận hồ sơ trực tiếp: Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ hướng dẫn người nộp hoàn chỉnh theo quy định. Nếu hồ sơ đầy đủ thì viết giấy hẹn trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc phải kiểm tra thực tế.

- Trường hợp nhận hồ sơ qua bưu điện hoặc hình thức phù hợp khác: Nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, trong thời gian 02 (hai) ngày làm việc kể từ nhận hồ sơ, Sở GTVT có văn bản yêu cầu tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ.

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì viết giấy hẹn giao cho người nộp

- Cách thức thực hiện:

Nộp hồ sơ và trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Giao thông vận tải Hưng Yên.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần bao gồm:

- Văn bản đề nghị cấp giấy chứng nhận của cơ sở dạy nghề;

- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề do cơ quan có thẩm quyền cấp;

- Danh sách trích ngang đội ngũ giáo viên trực tiếp tham gia giảng dạy theo quy định tại phụ lục số IX của Thông tư số 57/2014/TT-BGTVT ngày 24/10/2014 của Bộ GTVT, kèm theo bản sao văn bằng chứng chỉ và hợp đồng lao động của từng cá nhân;

- Các giấy tờ về sở hữu, sử dụng hoặc hợp đồng thuê phòng học , xưởng thực tập, phương tiện, cầu cảng thủy nội địa, bến thủy nội địa, vùng nước để dạy thực hành; phương tiện dạy thực hành phải có đầy đủ các giấy tờ về đăng ký, đăng kiểm và các trang thiết bị hàng hải, cứu sinh, cứu hỏa theo quy định;

- Biên bản kiểm tra điều kiện thực tế: Lập biên bản kiểm tra điều kiện thực tế và biên bản thẩm định theo mẫu tại Phụ lục X của Thông tư số 57/2014/TT-BGTVT ngày 24/10/2014 của Bộ GTVT

- Trước khi Giấy chứng nhận hết thời hạn 60 ngày, nếu tổ chức có nhu cầu tiếp tục hoạt động đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa phải gửi hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận gửi đến cơ quan có thẩm quyền để cấp lại Giấy chứng nhận. Trình tự giải quyết cấp lại Giấy chứng nhận thực hiện như cấp Giấy chứng nhận lần đầu.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

- Thời hạn giải quyết:

10 (mười) ngày làm việc

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Tổ chức

 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở GTVT Hưng Yên

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền phân cấp thực hiện (nếu có)

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý vận tải

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Tổ chức hành chính, Thanh tra Sở

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Giấy chứng nhận (thời hạn không quá 5 năm)

 

- Lệ phí:

Không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Không

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

Điều kiện để cấp Giấy chứng nhận:

- Tiêu chuẩn chung đối với phòng học:

Diện tích tối thiểu mỗi phòng học đạt 48m2 , định mức chung phải đạt ít nhất 1,5m2/học sinh;

Đủ tiêu chuẩn ánh sáng tự nhiên và có các các thiết bị ánh sáng nhân tạo;

Có không gian thông thoáng, xa nơi có tiếng ồn và nơi bị ô nhiễm môi trường;

Có đủ trang thiết bị kỹ thuật, mô hình học cụ, đồ dùng giảng dạy theo yêu cầu của từng môn học.

- Các điều kiện riêng về các phòng học chuyên môn: Ngoài điều kiện chung, các phòng học chuyên môn có yêu cầu cụ thể riêng theo quy định tại Điều 4, Điều 5, Điều 6 Thông tư số 57/2014/TT-BGTVT ngày 24/10/2014.

- Có đủ tài liệu, giáo trình, giáo án và sổ sách biểu mẫu theo qui định tại Điều 7 Thông tư số 57/2014/TT-BGTVT ngày 24/10/2014 và các qui định có liên quan khác về dạy nghề.

- Có đội ngũ giáo viên đủ tiêu chuẩn theo qui định Điều 8, Điều 9, Điều 10 Thông tư số 57/2014/TT-BGTVT ngày 24/10/2014.

- Cấp Giấy chứng nhận cho các cơ sở dạy nghề thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa từ hạng ba trở lên, chứng chỉ chuyên môn trong phạm vi toàn quốc và các cơ sở dạy nghề trực thuộc Cục (cấp lần đầu và cấp lại): Thẩm quyền cấp thuộc Cục Đường thủy nội địa Việt Nam.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Giao thông đường thuỷ nội địa ngày 15/6/2004

- Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 17/6/2014;

- Thông tư số 57/2014/TT-BGTVT ngày 24/10/2014 của Bộ GTVT quy định về cơ sở vật chất, kỹ thuật của cơ sở dạy nghề và chương trình đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa.

Tin mới nhất

Thẩm định và phê duyệt quy trình vận hành, khai thác bến sử dụng phà một lưỡi chở hành khách và...(04/08/2016 10:08 SA)

Chấp thuận vận tải hành khách ngang sông và cấp biển hiệu cho phương tiện vận chuyển hành khách...(04/08/2016 10:08 SA)

Chấp thuận vận tải hành khách, hành lý, bao gửi theo tuyến cố định đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam(04/08/2016 10:08 SA)

Đăng ký phương tiện thuỷ nội địa lần đầu đối với pương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa(04/08/2016 10:07 SA)

Công bố hạn chế giao thông trên đường thuỷ nội địa địa phương; đường thuỷ nội địa chuyên dùng nối...(04/08/2016 10:07 SA)

Đăng kiểm phương tiện thuỷ nội địa (04/08/2016 10:07 SA)

Chấp thuận phương án đảm bảo an toàn giao thông đối với các công trình thi công trên đường thuỷ...(04/08/2016 10:07 SA)

Cho ý kiến thoả thuận bằng văn bản đối với công trình thuộc dự án nhóm B,C có liên quan đến an...(04/08/2016 10:07 SA)

°
1326 người đang online