THÔNG BÁO: V/v ứng dụng hệ thống phần mềm dịch vụ công cấp độ 3 đổi GPLX tại Sở Giao thông vận tải Hưng Yên

Đăng ngày 22 - 06 - 2015
100%

Căn cứ Kế hoạch số 223/KH-UBND ngày 25/12/2014 của UBND tỉnh về cải cách hành chính nhà nước tỉnh Hưng Yên năm 2015;

Thực hiện Công văn số 2616/TCĐBVN-QLPT&NL ngày 27/5/2015 của Tổng Cục đường bộ Việt Nam về việc thực hiện dịch vụ công cấp độ 3 đổi GPLX;

Ngày 9/6/2015, Sở GTVT Hưng Yên đã ban hành Quyết định số 447/QĐ-SGTVT kèm theo Quy trình ứng dụng hệ thống phần mềm dịch vụ công cấp độ 3 đổi GPLX tại Sở GTVT Hưng Yên.

 Để triển khai việc đổi GPLX qua mạng, Sở GTVT Hưng Yên thông báo:

- Kể từ ngày 20/6/2015, Sở GTVT tiến hành ứng dụng phần mềm đổi GPLX qua mạng cho tất cả các đối tượng có nhu cầu đổi GPLX do Sở GTVT Hưng Yên quản lý.

- Các thông tin chi tiết gồm: Quy trình đổi GPLX; hướng dẫn trực quan thông qua băng video được niêm yết tại bộ phận một cửa và cổng thông tin điện tử của Sở GTVT Hưng Yên.

Mọi yêu cầu, xin liên hệ qua số điện thoại 03213. 551753 hoặc vào mục hỏi, đáp cổng thông tin điện tử Sở GTVT Hưng Yên.

Sở GTVT Hưng Yên trân trọng thông báo./.

Đường dẫn Cồng thông tin Dịch vụ công đổi Giấy phép lái xe: 

http://dichvucong.gplx.gov.vn:8000

Video hướng dẫn sử dụng quy trình đổi Giấy phép lái xe: 

https://www.youtube.com/watch?v=OokM7kJq3rg&feature=youtu.be

Tài liệu hướng dẫn sử dụng Quy trình đổi Giấy phép lái xe: 

Tài liệu Hướng dẫn sử dụng hệ thống dịch vụ công đổi Giấy phép lái xe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin mới nhất

Công văn số 2784/SGTVT-QLVT&PT V/v thực hiện nộp và giải quyết hồ sơ đề nghị cấp giấy phép vận...(10/11/2021 2:54 CH)

Thông báo về việc thực hiện dịch vụ công Cấp Giấy phép kinh doanh vận tải, biển hiệu phù hiệu xe...(03/02/2020 9:18 SA)

°
710 người đang online