Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
39/2022/QĐ-UBND 29/09/2022 Về việc tổ chức lại các phòng chuyên môn, nghiệp vụ và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải Hưng Yên
47/2022/NĐ-CP 19/07/2022 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô
08/2022/QH15 17/07/2022 Luật kinh doanh bảo hiểm
06/2022/QH15 17/07/2022 Luật thi đua, khen thưởng
04/2022/QH15 16/07/2022 Luật cảnh sát cơ động
05/2022/QH15 15/07/2022 Luật điện ảnh
07/2022/QH15 16/06/2022 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ
10/2020/NĐ-CP 17/01/2020 Quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô
12/2017/TT-BGTVT 15/04/2017 Thông tư quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ
Số: 58/2015/TT-BGTVT 20/10/2015 THÔNG TƯ Quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ
Số 24/2015/TTLT-BYT-BGTVT 21/08/2015 Số 24/2015/TTLT-BYT-BGTVT ngày 21/8/2015 quy định về tiêu chuẩn sức khỏe của người lái xe, việc khám sức khỏe định kỳ đối với người lái xe ô tô và quy định về cơ sở y tế khám sức khỏe cho người lái xe
13/2015/QĐ-TTg 05/05/2015 Quyết định về cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt.
Số: 63/2014/TT-BGTVT 07/11/2014 Thông tư Quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ
Số: 86/2014/NĐ-CP 10/09/2014 NGHỊ ĐỊNH Về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô
Số: 48/2014/QH13 17/06/2014 LUẬT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa
1 2 3 4 
°
639 người đang online