Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
12/2017/TT-BGTVT 15/04/2017 Thông tư quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ
Số: 58/2015/TT-BGTVT 20/10/2015 THÔNG TƯ Quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ
Số 24/2015/TTLT-BYT-BGTVT 21/08/2015 Số 24/2015/TTLT-BYT-BGTVT ngày 21/8/2015 quy định về tiêu chuẩn sức khỏe của người lái xe, việc khám sức khỏe định kỳ đối với người lái xe ô tô và quy định về cơ sở y tế khám sức khỏe cho người lái xe
13/2015/QĐ-TTg 05/05/2015 Quyết định về cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt.
Số: 63/2014/TT-BGTVT 07/11/2014 Thông tư Quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ
Số: 86/2014/NĐ-CP 10/09/2014 NGHỊ ĐỊNH Về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô
Số: 48/2014/QH13 17/06/2014 LUẬT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa
197/2012/TT-BTC 15/11/2012 THÔNG TƯ
15/2012/TT-BGTVT 05/10/2012 Quy định về trang bị và sử dụng áo phao cứu sinh, dụng cụ nổi cá nhân trên phương tiện vân tải khách ngang sông
13/NQ-CP 10/05/2012 Về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường
18/2012/NĐ-CP 13/03/2012 Quy định về quỹ bảo trì đường bộ
30/2010/TT-BTC 05/03/2012 Hướng dẫn quản lý tài chính đối với nhiệm vụ cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích trong lĩnh vực đường bộ, đường thủy nội địa
219/QĐ-BGTVT 06/02/2012 Giao kế hoạch đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2012
2539/QĐ-BGTVT 04/11/2011 Phê duyệt dự án đầu tư phần vốn bổ sung Dự án giao thông nông thôn 3
75/2011/TTLT-BTC-BGTVT 06/06/2011 Về việc hướng dẫn lập và quản lý giá sản phẩm, dịch vụ công ích trong lĩnh vực quản lý, bảo trì đường bộ, đường thuỷ nội địa thực hiện theo phương thức đặt hàng, giao kế hoạch sử dụng nguồn vốn Ngân sách Nhà nước
1 2 3 
°
1266 người đang online