Thông báo vi phạm trong hoạt động vận tải hàng hóa bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Hưng yên ngày 23/6/2020

Thông báo vi phạm trong hoạt động vận tải hàng hóa bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Hưng yên ngày 23/6/2020

1. Vi phạm trong hoạt động vận tải hàng hóa bằng xe ô tô (xe 89C - 005.45 của Công ty TNHH Vận tải Việt Hưng)

(kèm theo công văn số 1435/SGTVT-QLVT&PT ngày 23/06/2020 của Sở GTVT Hưng Yên)
2. Vi phạm trong hoạt động vận tải hành khách bằng xe ô tô
(đối với các đơn vị: Phượng Hoàng, Phố Thi (Công ty), Phù Cừ, Hoàng Vinh, Trường An, Phố Thi (HTX))
(kèm theo công văn số 1437/SGTVT-QLVT&PT ngày 23/06/2020 của Sở GTVT Hưng Yên)  
3. Vi phạm trong hoạt động vận tải hành khách bằng xe ô tô theo văn bản phối hợp xử lý của Sở GTVT Hà Nội
(đối với các đơn vị: Thịnh Vượng, Phương Hoa, Phù Cừ, Mai Linh)
  (kèm theo công văn số 1436/SGTVT-QLVT&PT ngày 23/06/2020 của Sở GTVT Hưng Yên)