Sở Giao thông vận tải Hưng Yên nhận được văn bản số 02/2020/ĐK-HTXPT ngày 02/06/2020 của HTX vận tải Phố Thi về việc đơn vị đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh

Sở Giao thông vận tải Hưng Yên nhận được  văn bản số 02/2020/ĐK-HTXPT  ngày 02/06/2020 của HTX vận tải Phố Thi về việc đơn vị  đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh cụ thể như sau:

Tên đơn vị vận tải: HTX vận tải Phố Thi.

Tên tuyến: Tuyến Hưng Yên (Bến xe Ân Thi) đi Sơn La (Bến xe Cò Nòi) và ngược lại:

- Mã số tuyến: 2689.6213.A

- Hành trình chạy xe: Bến xe Ân Thi - ĐT 376 - QL 39 - QL 5 - Thị trấn Như Quỳnh - ĐT 385 - ĐT 380 - Ngã ba cầu Gáy - Đường Thuận Thành 5 - QL 17 - QL5 -Cầu Thanh Trì - Đường vành đai 3 trên cao (đoạn từ Cầu Thanh Trì đến Big C Thăng Long) - Đại lộ Thăng Long - QL21 - QL32 - QL32B - Thị trấn Bắc Yên - QL37 - QL6 - Bến xe Cò Nòi và ngược lại;

- Cự ly vận chuyển: 395 km;

- Số chuyến xe: 26 chuyến/tháng;

- Giờ xuất bến (dự kiến):

          + Tại bến xe Ân Thi:      05h00 hàng ngày (nghỉ ngày 03, 13, 14, 30 âm lịch);

          + Tại bến xe Cò Nòi:     05h30 hàng ngày (nghỉ các ngày 01, 04, 14, 15 âm lịch).

Căn cứ các quy định về tổ chức và quản lý hoạt động vận tải hành khách bằng xe ô tô, Sở GTVT Hưng Yên thông báo để các đơn vị có liên quan biết, thực hiện.

Văn phòng