Sở Giao thông vận tải Hưng Yên nhận được văn bản số 37/GĐK-VTPH ngày 18/05/2020 của HTX vận tải Phố Hiến Hưng Yên về việc đơn vị đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh cụ thể như sau:

Tên đơn vị vận tải: HTX vận tải Phố Hiến Hưng Yên.

Tên tuyến: Từ Hưng Yên (Bến xe Ân Thi) đi Quảng Ninh (Bến xe Cẩm Hải) và ngược lại;

- Bến xe đi: Bến xe Ân Thi (tỉnh Hưng Yên)                           

- Bến xe đến: Bến xe Cẩm Hải (tỉnh Quảng Ninh)

- Mã số tuyến: 1489.2713.A

- Cự ly vận chuyển: 215 Km;

Hành trình chạy xe: Bến xe Ân Thi  - ĐT 376 - QL 38 mới (đoạn từ Thị trấn Ân Thi đến Quốc lộ 39) - QL 39 - QL 5 - Thị trấn Phú Thái - QL 17B - Thị trấn Mạo Khê - QL 18 - Bến xe Cẩm Hải và ngược lại

- Số chuyến xe: 25 chuyến/tháng (nghỉ các ngày 04, 13, 19, 23, 27 âm lịch);

- Giờ xuất bến:

          + Tại bến xe Ân Thi:               07h15;

          + Tại bến xe Cẩm Hải:            12h00.

Căn cứ các quy định về tổ chức và quản lý hoạt động vận tải hành khách bằng xe ô tô, Sở GTVT Hưng Yên thông báo để các đơn vị có liên quan biết, thực hiện.

 

Sở Giao thông vận tải Hưng Yên nhận được  văn bản số 39/GĐK-VTPH  ngày 18/05/2020 của HTX vận tải Phố Hiến Hưng Yên về việc đơn vị  đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh cụ thể như sau:

Tên đơn vị vận tải: HTX vận tải Phố Hiến Hưng Yên.

Tên tuyến: Từ Hưng Yên (Bến xe La Tiến) đi Điện Biên (Bến xe Tuần Giáo) và ngược lại;

- Bến xe đi: Bến xe La Tiến (tỉnh Hưng Yên)                          

- Bến xe đến: Bến xe Tuần Giáo (tỉnh Điện Biên)

- Mã số tuyến: 2789.1316.B

- Cự ly vận chuyển: 550 Km;

Hành trình chạy xe:

Bến xe La Tiến - ĐT 386 - Thị trấn Trần Cao - QL 38B - Tp. Hải Dương - Cầu vượt Phú Lương - QL 5 - Cầu vượt Phố Nối - ĐT 380 - ĐT 385 - Thị trấn Như Quỳnh - QL 5 -  Cầu Thanh Trì - Đường vành đai 3 trên cao (đoạn từ cầu Thanh Trì đến nút giao Big C Thăng Long) - Đại lộ Thăng Long - Cao tốc Hòa Lạc - Hòa Bình - QL 6 - Bến xe Tuần Giáo và ngược lại;

- Số chuyến xe: 01 chuyến/ngày;

- Giờ xuất bến:

          + Tại bến xe La Tiến:              17h00 hàng ngày;

          + Tại bến xe Tuần Giáo:                   17h00 hàng ngày.

Căn cứ các quy định về tổ chức và quản lý hoạt động vận tải hành khách bằng xe ô tô, Sở GTVT Hưng Yên thông báo để các đơn vị có liên quan biết, thực hiện.

 

Sở Giao thông vận tải Hưng Yên nhận được  văn bản số 39/GĐN-VTPH  ngày 22/05/2020 của Công ty TNHH VTHK Phù Cừ về việc đơn vị  đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh cụ thể như sau:

Tên đơn vị vận tải: Công ty TNHH vận tải hành khách Phù Cừ

Tên tuyến: Từ Hưng Yên (Bến xe Triều Dương) đi Sơn La (Bến xe Mường La) và ngược lại;

- Bến xe đi: Bến xe Triều Dương (tỉnh Hưng Yên)                           

- Bến xe đến: Bến xe Mường La (tỉnh Sơn La)

- Mã số tuyến: 2689.1821.B

- Cự ly vận chuyển: 460 Km;

Hành trình chạy xe:

Bến xe Triều Dương - QL 39 - ĐT 378 - ĐT 383 - ĐH 57 - QL 39 -  QL 5 - Cầu Thanh Trì -  Đường Phan Trọng Tuệ - Hà Đông - QL 6 - QL 279D -  Bến xe Mường La và ngược lại;

- Số chuyến xe: 01 chuyến/ngày;

- Giờ xuất bến:

          + Tại bến xe Triều Dương:      06h15 hàng ngày;

          + Tại bến xe Mường La:          06h15 hàng ngày.

 

Căn cứ các quy định về tổ chức và quản lý hoạt động vận tải hành khách bằng xe ô tô, Sở GTVT Hưng Yên thông báo để các đơn vị có liên quan biết, thực hiện.

 

Văn phòng