Phiên thứ nhất, Đại hội Đảng bộ Sở Giao thông Vận tải lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Ngày 28/5/2020, Đảng bộ Sở Giao thông Vận tải tổ chức phiên thứ nhất Đại hội Đảng bộ Sở Giao thông Vận tải lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020–2025. Đồng chí Trần Minh Hải, Bí thư Đảng ủy Sở GTVT nhiệm kỳ 2015-2020, Giám đốc Sở GTVT và các đồng chí lãnh đạo Sở GTVT dự và chỉ đạo Đại hội.

Tại phiên trù bị, Đại hội đã bầu Đoàn chủ tịch, thư ký đại hội, thông qua dự thảo đóng góp ý kiến tham gia vào văn kiện của Đại hội.

 (Toàn cảnh phiên làm việc thứ nhất của Đại hội)

(Đoàn chủ tịch)

 

Công tác chuẩn bị Đại hội đã được các tiểu ban trong Ban chấp hành Đảng bộ tổ chức thực hiện, bảo đảm ý nghĩa, thiết thực. Ban tổ chức đã treo băng rôn, khẩu hiệu chào mừng Đại hội tại khu vực khuôn viên Sở, khuôn viên hội trường, trang trí khánh tiết đúng theo quy định.

Các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở và các đơn vị trong ngành GTVT đã tổ chức treo băng rôn chào mừng Đại hội Đảng bộ Sở GTVT. 100% đảng viên của Đảng bộ đã có mặt đầy đủ, phấn khởi tham dự Đại hội.

Phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất cao, phiên chính thức của Đại hội sẽ tổ chức vào ngày 29/5/2020. Đây là hoạt động chính trị, sinh hoạt đảng đặc biệt quan trọng của toàn ngành trong năm 2020. Các đại biểu tham dự Đại hội sẽ sáng suốt lựa chọn đảng viên tiêu biểu tham gia Ban chấp hành Đảng bộ Sở GTVT nhiệm kỳ 2020-2025 và tham gia Đoàn đại biểu dự Đại hội đảng bộ khối cơ quan-Doanh nghiệp tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2020-2025.

Hoàng Hải Bình