Ngày 24/3/2020 chi bộ Quản lý vận tải và phương tiện long trọng tổ chức Đại hội chi Bộ lần thức XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2022.

Ngày 24/03/2020, Chi bộ Quản lý vận tải và phương tiện trực thuộc Đảng bộ Sở giao thông vận tải đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022.

Đại hội vinh dự được đón đồng chí Trần Văn Huân, Ủy Ban thường vụ Đảng ủy - Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải tới dự và chỉ đạo Đại hội. Đến dự còn có đồng chí Hoàng Hải Bình - Bí thư Chi bộ Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh cùng toàn thể Đảng viên của Chi bộ Quản lý vận tải và phương tiện.

Với tinh thần đoàn kết, thống nhất, trách nhiệm cao nhiệm kỳ 2017 – 2020, chi bộ Quản lý vận tải và phương tiện đã hoàn thành các chỉ tiêu do Đại hội Đảng bộ Sở Giao thông Vận tải, của Chi bộ đề ra.

Về công tác xây dựng đảng, Chi bộ đã làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; cải tiến lề lối làm việc, đưa sinh hoạt cấp ủy, chi bộ vào nề nếp; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất nội bộ. Công tác tự phê bình và phê bình, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng và thi đua khen thưởng được thực hiện nghiêm túc.

Chi bộ Quản lý vận tải và phương tiện có nhiệm vụ chính trị chính là tham mưu  cho đồng chí Giám đốc và Lãnh đọa Sở quản lý nhà nước về vận tải và phương tiện trên địa bàn tỉnh đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân và từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ các loại hình vận tải. Ngay từ đầu nhiệm kỳ Chi bộ đã quán triệt đến từng cán bộ trong phòng, từng đồng chí Đảng viên trong chi bộ phát huy tinh thần tự giác, tổ chức triển khai kế hoạch, nhiệm vụ của Sở, phấn đấu hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

* Về đường bộ:

Đến nay đã thực hiện quản lý và cấp phép đối với 588 đơn vị kinh doanh vận tải khách và hàng hóa, trong đó: Kinh doanh vận tải hành khách tuyến cố định, buýt: 16 đơn vị với 176 xe; loại hình kinh doanh xe taxi: 28 đơn vị với 2366 xe; kinh doanh vận tải khách theo hợp đồng: 516 xe; loại hình kinh doanh vận tải khách bằng xe buýt: 10 tuyến (09 liên tỉnh, 01nội tỉnh) với 147 xe (trong tỉnh 73 xe, tỉnh ngoài 74 xe); loại hình kinh doanh hàng hóa: 7282 xe, trong đó: container 524, xe tải 6478 xe, đầu kéo 280xe.

Trong nhim k va qua Chi b đã ch đạo phòng chuyên môn tham mưu cho lãnh đạo S:

+ Cp đổi phù hiu xe các loi: 10.454 lượt phù hiu. Trong đó: Taxi: 4094; tuyến c định: 349; hp đồng: 750; xe container: 822; xe đầu kéo: 203; xe ti: 4039; ni b: 65; buýt: 112

+ Cp giy phép liên vn Vit Lào: 625 lượt phương tin.

+ Cp đăng ký, bin s xe máy chuyên dùng: 109 phương tin.

+ Thm định thiết kế ci to xe cơ gii: 49 phương tin.

- Tích cc phi hp thc hin nhiu bin pháp, các gii pháp đảm bo ATGT theo ch đề ca năm ATGT 2017, 2018 , 2019 và 2020 là Xây dng văn hóa giao thông trong thanh, thiếu nhi vi tinh thn Tính mng con người là trên hết. Đến nay chưa xy ra tai nn giao thông nghiêm trng nào đối vi xe ca tnh Hưng Yên qun lý.

- Phi hp vi các cơ quan liên quan, Báo đài ca địa phương tiếp tc  tuyên truyn thc hin các ni dung quan trng theo Quy định ca Chính ph ti Ngh định s 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014. Phi hp vi Hi vn ti ô Vit Nam t chc tp hun nghip v cho đội ngũ cán b là người điu hành vn ti ca các đơn v KDVT trên địa bàn tnh. Tiếp tc đôn đốc, giám sát các đơn v KDVT t chc tp hun nghip v cho đội ngũ lái xe tham gia kinh doanh vn ti; tuyên truyn, giám sát công tác khám sc khe định k hàng năm cho lái xe được quan tâm, chú trng.

- Tăng cường chn chnh, x lý vi phm hot động vn ti hành khách, hàng hóa, T năm 2017 đến nay đã nhc nh chn chnh 162 lượt đơn v vn ti vi phm; thc hin thu hi 26 Gip phép kinh doanh vn ti, đình ch ngành ngh đối vi 23 đơn v do không đảm bo điu kin kinh doanh, thu hi 2.312 phù hiu có thi hđối vi phương tin kinh doanh vn ti do vi phm trong hot động vn ti thông qua thiết b giám sát hành trình.

* V qun lý vn ti đường thy ni địa: Trong nhim k va qua Chi b đã ch đạo phòng chuyên môn tham mưu cho lãnh đạo S:

- Hàng năm Phi hp vi Thanh tra S, Ban Qun lý bến xe, bến thy kim tra, x lý vi phm đối vi hot động vn ti khách ngang sông trên địa bàn tnh. Năm 2017-2019 tham mưu Lãnh đạo S x lý đối vi 11 bến khách ngang sông có tiếp nhn ô tô, nhc nh chn chnh 6 lượt vi phm đối vi các ch bến; trong đó đình ch 01 bến do không đảm bo điu kin an toàn, cơ s h tng;

- Cp, đổi 16 lượt giy phép hot động bến khách ngang sông; 16 Giy phép hot động bến thy ni địa là bén hàng hóa; Cp Giy chng nhn đăng ký phương tin thy ni địa: 89 phương tin; Đăng kim phương tin thy ni địa: 26 lượt phương tin.

Bên cạnh những thành tích đạt được thì cũng tồn tại một số hạn chế, chi bộ Quản lý vận tải và phương tiện cần phát huy tinh thần trách nhiệm và tính chủ động, sáng tạo trong tham mưu, xử lý các công việc được giao để đảm bảo tiến độ và chất lượng nhiệm vụ của nhiệm kỳ tiếp theo. 

Chi bộ Quản lý vận tải và phương tiện quyết tâm, trong nhiệm kỳ 2020-2022 Chi bộ sẽ có những chuyển biến sâu sắc, tích cực và giành được nhiều kết quả, thành tích cao hơn nữa.

Văn phòng