Về việc đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh Hưng Yên – Biện Biên.

Về việc đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh Hưng Yên – Biện Biên.

Sở Giao thông vận tải Hưng Yên nhận được công văn số 440/SGTVT-QLVTPT&NL ngày 17/3/2020 của Sở Giao thông vận tải Điện Biên về việc  đề nghị thống nhất Biểu đồ chạy xe trên tuyến vận tải hành khách cố định từ Bến xe Mường Luân (Điện Biên) đi Bến xe Triều Dương (Hưng Yên) và ngược lại, cụ thể như sau:

- Tên tuyến: Điện Biên (Bến xe Mường Luân) - Hưng Yên (Bến xe Triều Dương)

- Mã số tuyến: 2789.3021.A

- Cự ly vận chuyển: 570 km;

- Hành trình chạy xe: Bến xe Triều Dương – QL 39 – Phố Nối – QL 5 – QL 38 – ĐT 291 – QL 18 – Tp. Bắc Ninh – QL 1A – Cầu Thanh Trì – Đường vành đai 3 trên cao (đoạn từ Cầu Thanh Trì đến nút giao Big C Thăng Long) – Đại lộ Thăng Long – Tp. Hòa Bình – QL 6 – Ngã ba Cò Nòi – QL 4G – Thị trấn Sông Mã – QL 12 – Bến xe Mường Luân và ngược lại;

- Số chuyến: 01 chuyến/ngày;

- Giờ xuất bến cụ thể như sau:

+ Bến xe Triều Dương:   16h00 hàng ngày;

+ Bến xe Mường Luân:  14h00 hàng ngày.

Căn cứ các quy định về tổ chức và quản lý hoạt động vận tải hành khách bằng xe ô tô, Sở GTVT Hưng Yên thông báo để các đơn vị có liên quan biết, thực hiện

Văn phòng