Đăng ký khai thác tuyến cố định Hưng Yên (Cống Tráng) - Sơn La (Bắc Yên)

Sở Giao thông vận tải Hưng Yên nhận được  văn bản số 15/GĐK-VTPH  ngày 11/02/2020 của HTX vận tải Phố Hiến Hưng Yên về việc đơn vị  đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh cụ thể như sau:

Tên đơn vị vận tải: HTX vận tải Phố Hiến Hưng Yên.

Tên tuyến: Bến xe Cống Tráng (Hưng Yên) – Bến xe Bắc Yên (Sơn La) và ngược lại; Mã số tuyến: 2689.3118.A

Số chuyến khai thác: 15 chuyến/tháng.

Giờ xe xuất bến:

Tại bến xe Cống Tráng: 03 giờ 45 phút (ngày chẵn âm lịch).

Tại bến xe Bắc Yên09 giờ 30 phút (ngày lẻ âm lịch).

Hành trình chạy xe: Bến xe Cống Tráng - ĐT 382 - ĐT 376 -  QL 39 - QL5 - Cầu Thanh Trì - Đường vành đai 3 trên cao (đoạn từ Cầu Thanh Trì đến BigC Thăng Long) - Đại lộ Thăng Long - QL 21 - QL 32 - QL 32B - QL 37 - Bến xe Bắc Yên và ngược lại.

Căn cứ các quy định về tổ chức và quản lý hoạt động vận tải hành khách bằng xe ô tô, Sở GTVT Hưng Yên thông báo để các đơn vị có liên quan biết, thực hiện

Văn phòng