Sở Giao thông vận tải Hưng Yên nhận được Văn bản số 1023/SGTVT-QLVTPT&NL ngày 16/9/2019 của Sở GTVT Hà Giang về việc đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh.

Tên đơn vị vận tải: HTX vận tải Trần Phú (Hà Giang).

Địa chỉ: số 92C, tổ 18, phường Nguyễn Trãi, Tp. Hà Giang, tỉnh Hà Giang.

Tên tuyến: Bến xe khách phía Nam Tp. Hà Giang (Hà Giang) – Bến xe Hưng Yên (Hưng Yên) và ngược lại; Mã số tuyến: 2389.1111.A

Cự ly vận chuyển: 390 Km;

Số chuyến khai thác: 30 chuyến/tháng

Giờ xe xuất bến:

  • Tại bến xe khách phía nam Tp. Hà Giang:           16h15 hàng ngày;
  • Tại bến xe Hưng Yên:                              04h30 hàng ngày.

Hành trình chạy xe: Bến xe khách phía Nam Tp. Hà Giang – QL 2 – Đường Võ Nguyên Giáp – Đường Hoàng Sa – Cầu Đông Trù - QL 5 - QL 39 – Bến xe Hưng Yên và ngược lại.

Căn cứ các quy định về tổ chức và quản lý hoạt động vận tải hành khách bằng xe ô tô, Sở GTVT Hưng Yên thông báo để các đơn vị có liên quan biết, thực hiện.

 

Văn phòng