Vê việc doanh nghiệp đăng ký khai thác tuyến Hưng Yên (Bx Hưng Yên) đi Sơn La (Bx Bắc Yên) và ngược lại.

Ngày 16/7/2019 Sở GTVT Hưng Yên nhận được hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh Hưng Yên (Bx Hưng Yên) đi Sơn La (Bx Bắc Yên) và ngược lại của HTX vận tải Phố Hiến Hưng Yên.
Đính kèm văn bản số 1366