Vê việc doanh nghiệp đăng ký khai thác tuyến Hưng Yên (Bx Hưng Yên) đi Quảng Ninh (Bx Cẩm Hải) và ngược lại

Ngày 16/7/2019 Sở GTVT Hưng Yên nhận được hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh Hưng Yên (Bx Hưng Yên) đi Quảng Ninh (Bx Cẩm Hải) và ngược lại của Công ty TNHH vận tải hành khách Phù Cừ.
Đính kèm văn bản số 1365

Văn phòng