Văn bản vê việc doanh nghiệp đăng ký khai thác tuyến Hưng Yên (Bx La Tiến) đi Vĩnh Phúc (Bx Vĩnh Tường) và ngược lại.

Ngày 12/7/2019 Sở GTVT Hưng Yên nhận được hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh Hưng Yên (Bx La Tiến) đi Vĩnh Phúc (Bx Vĩnh Tường) và ngược lại của Công ty TNHH Minh Phương Hưng Yên.
 
 
Vùng tệp đính kèm
 
 
 

Văn phòng