Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022

Thực hiện kế hoạch số 157/KH-UBND ngày 23/9/2022 của UBND tỉnh về việc tổ chức các hoạt động Ngày Chuyển đổi số tỉnh Hưng Yên và hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia năm 2022.

Ngày 6/10/2022 Sở Giao thông vận tải có văn bản số 2230/SGTVT-VP qua đó nhằm tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng và lợi ích thiết thực của chuyển đổi số với cuộc sống nói riêng của mỗi cá nhân và sự phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội nói chung của đất nước.

Chủ đề tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022 của tỉnh là "Chuyển đổi số vì cuộc sống tốt đẹp hơn". Các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022 của ngành Giao thông vận tải tập trung vào việc tuyên truyền, tăng cường sử dụng các sản phẩm, dịch vụ số, thúc đẩy phổ cập kỹ năng số cho toàn thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động trọng toàn ngành.

 

Văn phòng