Quyết định số: 87/QĐ-SGTVT về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan Sở Giao thông vận tải Hưng Yên

Đăng ngày 16 - 02 - 2023
100%

Tin mới nhất

Danh sách người phát ngôn và cung cấp thông tin báo chí trên địa bàn tỉnh Hưng Yên(30/05/2023 2:49 CH)

Quyết định số: 129/QĐ-SGTVT về việc ban hành Quy chế nâng bậc lương thường xuyên, nâng lương...(23/02/2023 9:03 SA)

Quyết định số: 94/QĐ-SGTVT về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài sản nhà nước cơ quan Sở...(16/02/2023 9:16 SA)

Quyết định số: 100/QĐ-SGTVT về việc ban hành Quy chế đảm bảo an toàn, an ninh thông tin thuộc...(16/02/2023 9:15 SA)

Quyết định số: 86/QĐ-SGTVT về việc ban hành Quy chế làm việc của Sở Giao thông vận tải Hưng Yên(16/02/2023 9:11 SA)

Quyết định số: 88/QĐ-SGTVT về việc ban hành Nội quy cơ quan Sở Giao thông vận tải Hưng Yên(16/02/2023 9:10 SA)

Quyết định số: 104/QĐ-SGTVT về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng phần mềm quản lý văn bản và...(16/02/2023 9:07 SA)

Quyết định số: 103/QĐ-SGTVT về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành, sử dụng và cung cấp thông...(16/02/2023 9:05 SA)

°
786 người đang online