Sở Giao thông vận tải thực hiện công tác Kiểm tra cải cách hành chính tại Trường Trung cấp nghề Giao thông vận tải Hưng Yên năm 2022

Đăng ngày 23 - 09 - 2022
100%

Thực hiện Kế hoạch số 1374/KH-SGTVT ngày 30/6/2022 của Sở Giao thông vận tải về Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2022 của Sở Giao thông vận tải; Quyết định số 863/QĐ-SGTVT ngày 08/8/2022 của Sở GTVT về việc thành lập Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2022. Ngày 20/9/2022, Đoàn Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2022 đã làm việc tại Trường Trung cấp nghề Giao thông vận tải.

Làm việc với Đoàn Kiểm tra có các đồng chí trong Ban Giám hiệu nhà trường, cùng các đồng chí Lãnh đạo các các phòng, trung tâm thuộc Trường.

Sau khi nghe báo cáo của Trường Trung cấp nghề Giao thông vận tải, các ý kiến tham gia phát biểu tại buổi làm việc, nhà Trường đã thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác cải cách hành chính; đã tổ chức quán triệt triển khai kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2021-2030, năm 2022 của Sở và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, của Sở về đẩy mạnh công tác cải cách hành chính tới cán bộ viên chức, người lao động; Nội dung báo cáo phục vụ Đoàn kiểm tra về cơ bản đáp ứng được yêu cầu theo các mục của đề cương; Đơn vị đã thực hiện cơ bản về công tác cải cách thể chế từ công tác xây dựng, rà soát, tham gia thực hiện VBQPPL; Đơn vị đã xây dựng Quy chế bộ phận “Một cửa”; thực hiện phân công người thực hiện công tác tiếp nhận thủ tục hành chính của đơn vị, cụ thể: công tác  tuyển sinh, trả giấy phép lái xe. Bố trí thu lệ phí, học phí của học viên đến trường đăng ký học tập; Thực hiện niêm yết công khai các loại phí, lệ phí dịch vụ của đơn vị theo quy định. Cơ sở vật chất của bộ phận “Một cửa” đảm bảo đáp ứng cơ bản yêu cầu nhiệm vụ; đặt hòm thư góp ý ở trụ sở đơn vị. Có sổ theo dõi trả kết quả được cập nhật đầy đủ, công dân đến nhận kết quả được ký nhận vào sổ; Nhà trường đã xây dựng trình UBND tỉnh phê duyệt phương án tự chủ tài chính của đơn vị đảm bảo theo quy định. Đã xây dựng và báo cáo Sở Đề án quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Trường theo quy định tại Thông tư số 14/2021/TT-BLĐTBXH ngày 21/10/2021 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; đã xây dựng Đề án vị trí việc làm của đơn vị. Triển khai tham mưu trình các cấp có thẩm quyền trong quy hoạch cán bộ, điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ đảm bảo theo quy định. Viên chức, người lao động chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Đã ban hành quy chế làm việc cơ quan, quy chế chi tiêu nội bộ năm 2022, các quy chế khác theo quy định. Thực hiện công khai quản lý và chi tiêu tài chính theo quy định.

Tại buổi làm việc, Đoàn Kiểm tra nhận thấy Trường Trung cấp nghề đã nghiêm túc, cơ bản thực hiện các nội dung về cải cách hành chính. Tuy nhiên, trong thời gian tới đơn vị cần phát huy những kết quả đã đạt được và tập trung thực hiện một số nội dung sau:

- Tăng cường vai trò lãnh đạo của Lãnh đạo bảo đảm sự chỉ đạo, điều hành kịp thời, có hiệu quả đối với hoạt động CCHC, tập trung các nguồn lực để thực hiện hiệu quả công tác CCHC. Nâng cao vai trò, trách nhiệm cán bộ, viên chức đặc biệt là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các phòng trong thực hiện cải cách thủ tục hành chính.

- Tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành công tác cải cách hành chính tại cơ quan, đơn vị, thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính hằng năm, Kế hoạch kiểm soát TTHC hằng năm; theo dõi kết quả thực hiện; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đẩy mạnh hoạt động kiểm tra quá trình thực hiện; thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ công tác cải cách hành chính đầy đủ, đúng thời gian quy định.

- Tăng cường cung cấp dịch vụ công trực tuyến, bảo đảm tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; Thường xuyên rà soát, triển khai thực hiện TTHC theo hướng đơn giản, dễ tiếp cận và dễ thực hiện, hiệu quả, công khai, minh bạch, không còn gây phiền hà người dân, doanh nghiệp, giảm tối đa chi phí khi thực hiện, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao mức độ hài lòng của người dân.

- Thường xuyên rà soát, niêm yết công khai, minh bạch tất cả thủ tục hành chính, công khai các phí đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị bằng hình thức thích hợp tại phòng tiếp nhận hồ sơ ở cả 02 cơ sở; công khai lệ phí dịch vụ cho thuê phương tiện tại khu vực nhà điều hành Trung tâm sát hạch lái xe; lệ phí trông giữ xe mô tô, ô tô, xe đạp theo quy định. Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông triệt để.

- Đề nghị đơn vị nghiên cứu xây dựng trang web riêng của Nhà trường để nâng cao công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; công khai các thủ tục hành chính tới người dân.

- Khuyến khích người dân đến làm thủ tục hành chính cấp giấy phép lái xe sử dụng dịch vụ bưu chính trong trả kết quả.

- Tích cực phát động cán bộ, viên chức, người lao động nghiên cứu đề xuất các giải pháp, sáng kiến trong quản lý.

Tin mới nhất

Thông báo triệu tập thí sinh dự phỏng vấn (Vòng 2) kỳ tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung...(17/05/2023 4:22 CH)

Sở Giao thông vận tải thực hiện công tác Kiểm tra công vụ năm 2022 tại phòng, đơn vị trực thuộc Sở(24/10/2022 3:24 CH)

Phát huy vai trò của đoàn viên, thanh niên trong công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn thực...(10/10/2022 3:22 CH)

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022 (07/10/2022 9:45 SA)

Hội nghị gặp mặt truyền thống Hội cán bộ hưu trí Ngành Giao thông vận tải năm 2022(24/08/2022 8:33 SA)

Sở giao thông vận tải tri ân Anh hùng liệt sỹ nhân dịp 75 năm ngày Thương binh liệt sỹ 27-7(28/07/2022 3:23 CH)

Sở Giao thông vận tải Hưng Yên tổ chức lễ ký kết hợp đồng với các nhà thầu(07/07/2022 3:39 CH)

Hoạt động thăm hỏi tặng quà thương bệnh binh nhân dịp 27/7 của ngành Giao thông vận tải (27/07/2021 8:46 SA)

°
104 người đang online