Công văn số 1709/SGTVT-QLVT&PT V/v hướng dẫn vận chuyển hàng mau hỏng và cấp Thẻ nhận diện phương tiện nhằm tạo thuận lợi trong quá trình vận chuyển, lưu thông của đơn vị kinh doanh vận tải

Đăng ngày 19 - 07 - 2021
100%

Tin mới nhất

Công văn số 2256/SGTVT-QLVT&PT V/v tiếp tục tăng cường thực hiện các nội dung theo hướng dẫn tạm...(14/09/2021 2:27 CH)

Công văn số 2240/SGTVT-QLVT&PT V/v đề nghị phối hợp, xem xét xử lý đối với chủ phương tiện, lái...(13/09/2021 2:35 CH)

Kế hoạch số 2247/KH-SGTVT Triển khai thực hiện Quyết định số 2136/QĐ-UBND ngày 07/9/2021 của UBND...(13/09/2021 2:32 CH)

Công văn 2252/SGTVT-QLVT&PT Phương án Tổ chức vận tải phục vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19...(13/09/2021 2:29 CH)

Công văn 2230/SGTVT-QLVT&PT V/v xử lý vi phạm trong hoạt động vận tải hàng hóa bằng xe ô tô(10/09/2021 2:47 CH)

Công văn 2214/SGTVT-QLVT&PT V/v thực hiện các biện pháp phòng chống dịch để đảm bảo lưu thông vận...(09/09/2021 2:48 CH)

Công văn 2201/SGTVT-QLVT&PT V/v yêu cầu báo cáo, giải trình đối với phương tiện vẫn di chuyển...(08/09/2021 2:51 CH)

Kế hoạch số 2099/KH-SGTVT Kế hoạch tuyên truyền Kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh (1831-2021), 80...(08/09/2021 8:44 SA)

°
857 người đang online