Công văn số 1668./SGTVT-QLVT&PT V/v yêu cầu báo cáo, giải trình đối với phương tiện vẫn di chuyển trong thời gian yêu cầu dừng hoạt động theo văn bản số 1382/UBND-KGVX ngày 29/6/2021 của UBND tỉnh

Đăng ngày 15 - 07 - 2021
100%

Tin mới nhất

Công văn số 2256/SGTVT-QLVT&PT V/v tiếp tục tăng cường thực hiện các nội dung theo hướng dẫn tạm...(14/09/2021 2:27 CH)

Công văn số 2240/SGTVT-QLVT&PT V/v đề nghị phối hợp, xem xét xử lý đối với chủ phương tiện, lái...(13/09/2021 2:35 CH)

Kế hoạch số 2247/KH-SGTVT Triển khai thực hiện Quyết định số 2136/QĐ-UBND ngày 07/9/2021 của UBND...(13/09/2021 2:32 CH)

Công văn 2252/SGTVT-QLVT&PT Phương án Tổ chức vận tải phục vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19...(13/09/2021 2:29 CH)

Công văn 2230/SGTVT-QLVT&PT V/v xử lý vi phạm trong hoạt động vận tải hàng hóa bằng xe ô tô(10/09/2021 2:47 CH)

Công văn 2214/SGTVT-QLVT&PT V/v thực hiện các biện pháp phòng chống dịch để đảm bảo lưu thông vận...(09/09/2021 2:48 CH)

Công văn 2201/SGTVT-QLVT&PT V/v yêu cầu báo cáo, giải trình đối với phương tiện vẫn di chuyển...(08/09/2021 2:51 CH)

Kế hoạch số 2099/KH-SGTVT Kế hoạch tuyên truyền Kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh (1831-2021), 80...(08/09/2021 8:44 SA)

°
874 người đang online