KẾ HOẠCH SÁT HẠCH CẤP GPLX THÁNG 05 NĂM 2021

Đăng ngày 23 - 04 - 2021
100%

KẾ HOẠCH SÁT HẠCH CẤP GPLX Ô TÔ

THÁNG 05 NĂM 2021

stt

Cơ sở đào tạo

Địa điểm sát hạch

Dự kiến số lượng thí sinh

Ngày sát hạch

Hạng

 B

Hạng C

Hạng D

Hạng E

1

 TRƯỜNG TCN Á CHÂU

TT sát hạch loại I    Á Châu Hưng Yên

192

163

89

122

 

14

72

 

100

20

 

395

377

 

    13,14/5/2021

27,28/5/2021

2

 

TRƯỜNG TCN HƯNG YÊN  THI  D, E

TT sát hạch loại I   Á châu Hưng Yên

25

 

-

25

15

65

18/5/2021

 3

TRƯỜNG TCN HƯNG YÊN

TT sát hạch loại 2                        Hưng Yên

150

 

120

 

    -

 

-

 

270

 

12/5/2021

 

 4

TRƯỜNG TCN CHÂU HƯNG

TT sát hạch loại 2 Hưng Yên

250

 

-

 

-

 

-

 

250

 

19/5/2021

 

KẾ HOẠCH SÁT HẠCH CẤP GPLX MÔ TÔ HẠNG A2

THÁNG 05 NĂM 2021

stt

Cơ sở đào tạo

Địa điểm sát hạch

Dự kiến số lượng thí sinh

Ngày sát hạch

Hạng

A2

1

TRƯỜNG TCN Á CHÂU

TT sát hạch loại 1 Á Châu

150

150

08,22/5/2021

2

TRƯỜNG TCN CHÂU HƯNG

TT sát hạch loại 3

150

150

15,29/5/2021

3

TRƯỜNG TCN HƯNG YÊN

TT sát hạch loại 3

50

50

29/5/2021

  KẾ HOẠCH SÁT HẠCH CẤP GPLX MÔ TÔ HẠNG A1

THÁNG 05 NĂM 2021

stt

Cơ sở đào tạo

Địa điểm sát hạch

Dự kiến số lượng thí sinh

Ngày sát hạch

Hạng A1

1

TRƯỜNG TCN Á CHÂU

TT sát hạch loại I Á Châu

300

300

15,29/5/2021

2

TRƯỜNG TCN HƯNG YÊN

( Cơ sở 1)

TT sát hạch loại 2 Hưng Yên

500

500

09,15,23,29/5/2021

3

TRƯỜNG TCN HƯNG YÊN

( Cơ sở 2)

TT sát hạch loại 3 Hưng Yên

250

250

16,30/5/2021

4

TRƯỜNG TCN

CHÂU HƯNG

TT sát hạch loại 3 Châu Hưng

700

700

09,16,22,30/5/2021

5

CƠ SỞ A1 HUYỆN VĂN                    GIANG

Sân sát hạch huyện Văn Giang

700

700

08,16,23,30/5/2021

6

CƠ SỞ A1 HỢP LỰC

Sân sát hạch Hợp Lực, VG

500

500

09,23,30/5/2021

 

1.      Trường trung cấp nghề Á Châu

          Địa điểm: Xã Tân Quang – Huyện Văn Lâm – Tỉnh Hưng Yên.

       Trung tâm sát hạch lái xe Trường  Trung cấp nghề Á Châu.( Trung tâm loại 1)

           Địa điểm: Xã Tân Quang – Huyện Văn Lâm – Tỉnh Hưng Yên.

  2.      Trường trung cấp nghề giao thông vận tải Hưng Yên ( Cơ sở 1)

           Địa điểm tại: Phường An Tảo – Thành Phố Hưng Yên –  Tỉnh Hưng Yên.

        Trung tâm sát hạch lái xe Trường TCN Hưng Yên (Trung tâm loại 2)

           Địa điểm tại: Phường An Tảo – Thành Phố Hưng Yên –  Tỉnh Hưng Yên.

          Hạng D,E sát hạch tại Trung tâm sát hạch lái xe Trường trung cấp nghề Á Châu.

  3.      Trường trung cấp nghề giao thông vận tải Hưng Yên ( Cơ sở 2)

           Địa điểm tại: Xã Nhân Hòa – Huyện Mỹ Hào – Tỉnh Hưng Yên.

       Trung tâm sát hạch lái xe Trường TCN Hưng Yên (Trung tâm loại 3)

           Địa điểm tại: Xã Nhân Hòa – Huyện Mỹ Hào – Tỉnh Hưng Yên.

  4.      Trường trung cấp nghề Châu Hưng.

           Địa điểm: Xã Trưng Trắc – Huyện Văn Lâm – Tỉnh Hưng Yên. 

       Sát hạch lái xe Ô tô của Trường trung cấp nghề Châu Hưng  tại Trung tâm sát hạch lái xe Trường trung cấp nghề giao thông vận tải Hưng Yên.

           Địa điểm: Phường An Tảo – Thành Phố Hưng Yên –  Tỉnh Hưng Yên.

        Trung tâm sát hạch lái xe  Trường trung cấp nghề Châu Hưng  (Trung tâm loại 3)

            Địa điểm: Xã Trưng Trắc – Huyện Văn Lâm – Tỉnh Hưng Yên. 

   5.      Trung tâm dạy nghề hợp lực.

            Địa điểm tại: Xã Mễ Sở – Huyện Văn Giang – Tỉnh Hưng Yên.

        Trung tâm sát hạch lái xe Hợp Lực (Trung tâm loại 3)

            Địa điểm tại: Xã Mễ Sở – Huyện Văn Giang – Tỉnh Hưng Yên.

    6.      Cơ sở đào tạo lái xe hạng A1 Huyện Văn Giang.

             Địa điểm: Xã Tân Tiến – Huyện Văn Giang – Tỉnh Hưng Yên.

           Sân sát hạch lái xe hạng A1 Huyện Văn Giang.

             Địa điểm: Xã Tân Tiến – Huyện Văn Giang – Tỉnh Hưng Yên.

     7.      Trường trung cấp nghề Việt Thanh.

              Địa điểm: Xã Vĩnh Khúc – Huyện Văn Giang – Tỉnh Hưng Yên.

            Trung tâm sát hạch lá xe Trường trung cấp nghề Việt Thanh (Trung tâm loại 2)

              Địa điểm: Xã Vĩnh Khúc – Huyện Văn Giang – Tỉnh Hưng Yên.

     8.      Trung tâm đào tạo lái xe Trường trung cấp cảnh sát nhân dân IV.

              Địa điểm: TT Văn Giang – Huyện Văn Giang – Tỉnh Hưng Yên.

           Sân sát hạch lái xe hạng A1 Trung tâm đào tạo lái xe Trường trung cấp cảnh sát nhân dân IV.

              Địa điểm: Trung Hòa - Yên Mỹ - Hưng Yên

Tin mới nhất

KẾ HOẠCH SÁT HẠCH CẤP GPLX THÁNG 07 NĂM 2022(16/06/2022 9:53 CH)

KẾ HOẠCH SÁT HẠCH CẤP GPLX THÁNG 06 NĂM 2022(20/05/2022 2:55 CH)

KẾ HOẠCH SÁT HẠCH CẤP GPLX THÁNG 05 NĂM 2022(20/04/2022 8:59 SA)

KẾ HOẠCH SÁT HẠCH CẤP GPLX THÁNG 04 NĂM 2022(23/03/2022 11:19 SA)

KẾ HOẠCH SÁT HẠCH CẤP GPLX THÁNG 03 NĂM 2022(23/02/2022 8:40 SA)

KẾ HOẠCH SÁT HẠCH CẤP GPLX THÁNG 02 NĂM 2022(20/01/2022 10:45 SA)

KẾ HOẠCH SÁT HẠCH CẤP GPLX THÁNG 01 NĂM 2022(24/12/2021 8:36 SA)

KẾ HOẠCH SÁT HẠCH CẤP GPLX THÁNG 12 NĂM 2021(17/11/2021 8:56 SA)

°
1039 người đang online