KẾ HOẠCH SÁT HẠCH CẤP GPLX THÁNG 05 NĂM 2020

Đăng ngày 27 - 04 - 2020
100%

KẾ HOẠCH SÁT HẠCH CẤP GPLX Ô TÔ

THÁNG 05 NĂM 2020

 

STT

 

CƠ SỞ ĐÀO TẠO

 

ĐỊA ĐIỂM SÁT HẠCH

DỰ KIẾN SỐ LƯỢNG THÍ SINH

 

NGÀY 

SÁT HẠCH

 

 

 

Hạng

B

Hạng C 

Hạng D

Hạng E

 

 

1

 

TRƯỜNG TCN Á CHÂU

TT sát hạch loại I -Trường TCN Á Châu

138

108

 

112

80

 

  50

  30

  

50

30

 

350

248

 

13,14/5/2020

26,27/5/2020

                       

2

 

TRƯỜNG TCN HƯNG YÊN THI D, E

TT sát hạch loại I - Trường  Á châu

 

 

 

-

 -

-

 

TRƯỜNG TCN  HƯNGYÊN

TT sát hạch loại 2  -                    TCN Hưng Yên

180

170

100

90

 

 

280

260

12/5/2020

22/5/2020

TRƯỜNG TCN CHÂU HƯNG

TT sát hạch loại 2 -                      TCN Hưng Yên

 250

 320

20

-

 

 

270

320

06/5/2020

28,29/5/2020      

KẾHOẠCH SÁT HẠCH CẤP GPLX MÔ TÔ HẠNH A2

THÁNG 05 NĂM 2020

 

STT

 

CƠ SỞ ĐÀO TẠO

 

ĐỊA ĐIỂM SÁT HẠCH

DỰ KIẾN SỐ LƯỢNG TS

 

NGÀY 

SÁT HẠCH

 

 

 

Hạng

A2

 

1

TRƯỜNG TCN Á CHÂU

TT sát hạch loại 1 Á Châu

150

150

16,30/5/2020

2

TRƯỜNG TCN CHÂU HƯNG

TT sát hạch loại 3, CH

100

100

09,16/5/2020

3

TRƯƠNG TCN HƯNG YÊN

TT sát hạch loại 3, HY

50

150

23/5/2020

Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  KẾ HOẠCH SÁT HẠCH CẤP GPLX THÁNG 01 NĂM 2021(24/12/2020 3:00 CH)

  KẾ HOẠCH SÁT HẠCH CẤP GPLX THÁNG 12 NĂM 2020(25/11/2020 11:23 SA)

  KẾ HOẠCH SÁT HẠCH CẤP GPLX THÁNG 11 NĂM 2020(25/10/2020 2:28 CH)

  KẾ HOẠCH SÁT HẠCH CẤP GPLX THÁNG 10 NĂM 2020(23/09/2020 11:55 CH)

  KẾ HOẠCH SÁT HẠCH CẤP GPLX THÁNG 09 NĂM 2020(24/08/2020 9:00 SA)

  KẾ HOẠCH SÁT HẠCH CẤP GPLX THÁNG 08 NĂM 2020(27/07/2020 10:34 CH)

  KẾ HOẠCH SÁT HẠCH CẤP GPLX THÁNG 07 NĂM 2020(19/06/2020 4:35 CH)

  KẾ HOẠCH SÁT HẠCH CẤP GPLX THÁNG 06 NĂM 2020(27/05/2020 11:18 SA)

  °
  330 người đang online