Đồng chí Trần Quốc Toản - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy, Kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII tại Sở Giao thông vận tải.

Đăng ngày 21 - 07 - 2020
100%

Thực hiện Quyết định số 1965-QĐ/TU ngày 22/6/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII (Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 03/11/2015). Ngày 17/7/2020, đồng chí Trần Quốc Toản - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn kiểm tra đã có buổi làm việc tại Sở Giao thông vận tải, kiểm tra việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII (Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 03/11/2015). 

Đ/c Trần Quốc Toản - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn kiểm tra, làm việc với Sở Giao thông vận tải

Sau khi nghe báocáo của đồng chí Trần Minh Hải, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Giao thông vận tải Hưng Yên báo cáo kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII (Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 03/11/2015). Đồng chí Trần Quốc Toản - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn kiểm tra đánh giá cao những kết quả đạt của ngành giao thông vận tải Hưng Yên nói chung, đồng chí Giám đốc sở Giao thông vận tải nói riêng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Khóa 18 đề ra một trong ba khâu đột phá là huy động các nguồn lực cho xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội và đô thị, nhất là xây dựng giao thông. Triển khai thực hiện Nghị quyết trên, Sở Giao thông vận tải đã tích cực tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành một số Nghị quyết, Chương trình hành động quan trọng để làm căn cứ hoạch định đầu tư phát triển giao thông vận tải, cụ thể: Tham mưu UBND tỉnh trình Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 04/10/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII về Chương trình phát triển giao thông, vận tải tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030; trình UBND tỉnh ban hành Chương trình 107/CTr-UBND Chương trình phát triển giao thông vận tải tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2030 để cụ thể hóa mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và chỉ đạo, sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU; Nghiên cứu lập điều chỉnh Quy hoạch và tham mưu trình UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3353/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 về phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2011 – 2020, định hướng đến năm 2030; làm căn cứ hoạch định đầu tư phát triển giao thông vận tải; đồng thời là cơ sở để tỉnh chỉ đạo phát triển hệ thống giao thông đồng bộ, toàn diện, từng bước hiện đại và bền vững, bảo đảm sự liên hoàn, liên kết giữa các phương thức vận tải; gắn kết giữa các địa phương, giữa đô thị và nông thôn, đặc biệt với Thủ đô Hà Nội và các tỉnh trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ; trên cơ sở đó thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ của ngành tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII.

Trong đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, Sở Giao thông vận tải đã tích cực, chủ động, sáng tạo tham mưu với Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh nhiều giải pháp, biện pháp, huy động nhiều nguồn vốn để đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông, góp phần đưa giao thông vận tải của tỉnh Hưng Yên có sự phát triển vượt bậc; hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông được đầu tư xây dựng tạo ra sự liên hoàn từ quốc lộ, tỉnh lộ, đường huyện đến đường xã, thôn, đường ra đồng; mạng lưới vận tải với đủ các phương thức, phân bổ tương đối hợp lý đến khắp mọi miền đất nước, về cơ bản đã chấm dứt tình trạng ách tắc vận tải, việc vận chuyển hàng hoá phục vụ sản xuất nông nghiệp, sự giao lưu đi lại của nông dân thuận lợi hơn, góp phần thực hiện các chương trình quốc gia và phát triển nông thôn, phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. 

Đối với các tuyến đường trung ương qua địa bàn tỉnh: Đã hoàn thành giai đoạn 1 tuyến Tuyến đường bộ nối cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình và cầu Hưng Hà thông xe ngày 26/01/2019; đây là tuyến giao thông quan trọng kết nối với Thủ đô Hà Nội (Thông qua cao tốc Hà Nội – Hải Phòng) nhanh nhất; đồng thời kết nối với các tỉnh Thái Bình, Hà Nam và đi phía Nam; hoàn thành phê duyệt quy hoạch chi tiết và cắm mốc chỉ giới ngoài thực địa tuyến đường vành đai 3,5, vành đai 4; phối hợp hoàn thành dự án cầu La Tiến và đường dẫn hai đầu cầu; QL.38 qua địa bàn tỉnh,…

Cùng với đó là nhiều dự án trên các tuyến đường tỉnh được đầu tư, nâng cấp phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Giai đoạn từ 2016 - 2020 đã cải tạo nâng cấp được 87,4 km đường tỉnh; 04 cầu trên các tuyến đường tỉnh với chiều dài là 118,9m.

Về đầu tư phát triển giao thông nông thôn: Sở GTVT đã phối hợp tốt với các địa phương trong công tác đầu tư xây dựng giao thông nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới. Đến nay, 145/145 xã (đạt 100%) số xã đạt tiêu chí giao thông nông thôn trong xây dựng nông thôn mới.

Ngoài ra, Sở Giao thông vận tải đã thực hiện tốt các chức năng quản lý nhà nước của ngành, như quy hoạch các cảng, bến cảng trên địa bàn tỉnh; chất lượng hoạt động vận tải ngày càng được nâng cao, sản lượng vận tải được duy trì tăng đều qua các năm, đạt tăng trưởng trên 8%/năm; công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, tai nạn giao thông năm sau đều giảm so với năm cùng kỳ;...

Tuy nhiên, ngoài kết quả đã đạt được, đồng chí Trần Quốc Toản cũng chỉ ra một số tồn tại cần khắc phục như tỷ lệ đường tỉnh đạt cấp quy hoạch còn thấp so với kế hoạch Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII (Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 03/11/2015) đã đề ra; công tác quản lý quy hoạch còn nhiều bất cập; chưa khai thác hết tiềm năng của giao thông đường thủy nội địa, đường sắt qua địa bàn tỉnh.

Là một ngành có vai trò quan trọng, đứng trước yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh trong thời gian tới cần có tốc độ phát triển nhanh thì giao thông phải đi trước một bước. Trong thời gian tới, Đồng chí Trần Quốc Toản quán triệt, chỉ đạo ngành giao thông vận tải tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, đồng thời khắc phục những tồn tại đã được chỉ ra; tận dụng tối đa vị trí địa lý của tỉnh Hưng Yên nằm trong trung tâm của vùng đồng bằng Bắc Bộ, vùng trọng điểm kinh tế của miền Bắc tiếp giáp nhiều với Thủ đô Hà Nội, Hưng Yên có vị thế rất quan trọng, nếu mạng lưới giao thông của tỉnh được xây dựng và kết nối tốt với hệ thống giao thông lớn của thủ đô Hà Nội và khu vực sẽ là lợi thế, là điều kiện, động lực quan trọng cho phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và khu vực.

 

Tin mới nhất

TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2020, GIAI ĐOẠN 2016-2020 VÀ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH NĂM 2021, NHIỆM VỤ CHỦ YẾU...(29/01/2021 9:19 SA)

ĐẢNG ỦY SỞ GTVT HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH HƯNG YÊN LẦN THỨ XIX(27/01/2021 9:32 SA)

KỶ NIỆM 75 NĂM THÀNH LẬP NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI (28/8/1945-28/8/2020)(28/08/2020 10:09 SA)

Khai mạc giải bóng đá, kéo co ngành Giao thông vận tải Hưng Yên năm 2020(03/08/2020 10:02 SA)

Tuổi trẻ Đoàn Sở Giao thông vận tải Hưng Yên đời đời ghi nhớ công ơn các anh hùng liệt sỹ(27/07/2020 10:29 CH)

Đoàn viên thanh niên Sở Giao thông vận tải Hưng Yên đã tham gia hiến 30 đơn vị máu(24/06/2020 4:10 CH)

Giao lưu bóng đá hưởng ứng Chiến dịch thanh niên tình nguyện Hè 2020(12/06/2020 2:55 CH)

Đảng bộ Sở Giao thông Vận tải tổ chức thành công đại hội lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025(02/06/2020 9:30 CH)

°
835 người đang online