Công văn Về việc chấn chỉnh hoạt động vân tải bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Đăng ngày 24 - 06 - 2020
100%

Công văn Về việc chấn chỉnh hoạt động vân tải bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

(Kèm theo công văn số 1440/SGTVT-QLVT&PT ngày 23/06/2020 của Sở GTVT Hưng Yên)

Tin mới nhất

Công văn V/v xử lý vi phạm trong hoạt động vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh(07/05/2021 9:01 SA)

Công văn V/v triển khai thực hiện kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ trong hoạt động bến...(07/05/2021 9:00 SA)

Công văn V/v thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2021(07/05/2021 8:54 SA)

Thông báo về việc bổ sung các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong hoạt động vận tải...(06/05/2021 9:08 SA)

Công văn V/v thông báo vi phạm trong công tác quản lý điều hành hoạt động vận tải trên tuyến cố...(06/05/2021 9:03 SA)

Công văn Về việc giảm số chuyến khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh Hưng Yên -...(04/05/2021 9:14 SA)

Công văn V/v đề nghị hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày...(04/05/2021 9:06 SA)

Công văn V/v triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong hoạt động...(04/05/2021 9:04 SA)

°
696 người đang online