Sở GTVT Hưng Yên thông báo về việc đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô

Đăng ngày 19 - 06 - 2020
100%

 Sở GTVT Hưng Yên thông báo về việc đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô cụ thể như sau:

Tên đơn vị vận tải: HTX vận tải Phố Hiến Hưng Yên.

Tên tuyến: Từ Hưng Yên (Bến xe Ân Thi) đi Quảng Ninh (Bến xe Cẩm Hải) và ngược lại;

- Bến xe đi: Bến xe Ân Thi (tỉnh Hưng Yên)                           

- Bến xe đến: Bến xe Cẩm Hải (tỉnh Quảng Ninh)

- Mã số tuyến: 1489.2713.A

- Cự ly vận chuyển: 215 Km;

Hành trình chạy xe: Bến xe Ân Thi  - ĐT 376 - QL 38 mới (đoạn từ Thị trấn Ân Thi đến Quốc lộ 39) - QL 39 - QL 5 - Thị trấn Phú Thái - QL 17B - Thị trấn Mạo Khê - QL 18 - Bến xe Cẩm Hải và ngược lại

- Số chuyến xe: 25 chuyến/tháng (nghỉ các ngày 04, 13, 19, 23, 27 âm lịch);

- Giờ xuất bến:

          + Tại bến xe Ân Thi:               07h15;

          + Tại bến xe Cẩm Hải:            12h00.

Căn cứ các quy định về tổ chức và quản lý hoạt động vận tải hành khách bằng xe ô tô, Sở GTVT Hưng Yên thông báo để các đơn vị có liên quan biết, thực hiện.

Sở GTVT Hưng Yên thông báo về việc đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô cụ thể như sau:

Tên đơn vị vận tải: HTX vận tải Phố Hiến Hưng Yên.

Tên tuyến: Từ Hưng Yên (Bến xe La Tiến) đi Điện Biên (Bến xe Tuần Giáo) và ngược lại;

- Bến xe đi: Bến xe La Tiến (tỉnh Hưng Yên)                          

- Bến xe đến: Bến xe Tuần Giáo (tỉnh Điện Biên)

- Mã số tuyến: 2789.1316.B

- Cự ly vận chuyển: 550 Km;

Hành trình chạy xe:

Bến xe La Tiến - ĐT 386 - Thị trấn Trần Cao - QL 38B - Tp. Hải Dương - Cầu vượt Phú Lương - QL 5 - Cầu vượt Phố Nối - ĐT 380 - ĐT 385 - Thị trấn Như Quỳnh - QL 5 -  Cầu Thanh Trì - Đường vành đai 3 trên cao (đoạn từ cầu Thanh Trì đến nút giao Big C Thăng Long) - Đại lộ Thăng Long - Cao tốc Hòa Lạc - Hòa Bình - QL 6 - Bến xe Tuần Giáo và ngược lại;

- Số chuyến xe: 01 chuyến/ngày;

- Giờ xuất bến:

          + Tại bến xe La Tiến:              17h00 hàng ngày;

          + Tại bến xe Tuần Giáo:                   17h00 hàng ngày.

Căn cứ các quy định về tổ chức và quản lý hoạt động vận tải hành khách bằng xe ô tô, Sở GTVT Hưng Yên thông báo để các đơn vị có liên quan biết, thực hiện.

Sở GTVT Hưng Yên thông báo về việc đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô cụ thể như sau:

Tên đơn vị vận tải: Công ty TNHH vận tải hành khách Phù Cừ

Tên tuyến: Từ Hưng Yên (Bến xe Triều Dương) đi Sơn La (Bến xe Mường La) và ngược lại;

- Bến xe đi: Bến xe Triều Dương (tỉnh Hưng Yên)                           

- Bến xe đến: Bến xe Mường La (tỉnh Sơn La)

- Mã số tuyến: 2689.1821.B

- Cự ly vận chuyển: 460 Km;

Hành trình chạy xe:

Bến xe Triều Dương - QL 39 - ĐT 378 - ĐT 383 - ĐH 57 - QL 39 -  QL 5 - Cầu Thanh Trì -  Đường Phan Trọng Tuệ - Hà Đông - QL 6 - QL 279D -  Bến xe Mường La và ngược lại;

- Số chuyến xe: 01 chuyến/ngày;

- Giờ xuất bến:

          + Tại bến xe Triều Dương:      06h15 hàng ngày;

          + Tại bến xe Mường La:          07h00 hàng ngày.

Căn cứ các quy định về tổ chức và quản lý hoạt động vận tải hành khách bằng xe ô tô, Sở GTVT Hưng Yên thông báo để các đơn vị có liên quan biết, thực hiện.

Sở GTVT Hưng Yên thông báo về việc đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô cụ thể như sau:

Tên đơn vị vận tải: HTX vận tải Phố Hiến Hưng Yên.

Tên tuyến: Tuyến Hưng Yên (Bến xe Cống Tráng) đi Sơn La (Bến xe Bắc Yên) và ngược lại;

- Mã số tuyến: 2689.3118.B

- Hành trình chạy xe: Bến xe Cống Tráng - ĐT 382 - ĐT376 - QL 39 - Ngã tư Phố Nối - QL 5 - QL 17 - QL38 - ĐT291 - QL 18 - QL1 - Cầu Thanh Trì - Đường vành đai 3 trên cao (đoạn từ cầu Thanh Trì đến nút giao Big C Thăng Long) - Đại lộ Thăng Long - QL 21 - Thị xã Sơn Tây – ĐT87A- Cầu Đồng Quang - ĐT 317 - ĐT 316 -Thị trấn Thanh Sơn - QL32 - QL32B - QL37 - Bến xe Bắc Yên và ngược lại;

- Cự ly vận chuyển: 300 Km

- Số chuyến xe: 22 chuyến/tháng (nghỉ các ngày 03, 04, 07, 13, 14, 17, 27, 29 âm lịch);

- Giờ xuất bến:

          + Tại bến xe Cống Tráng:        17h45 hàng ngày;

          + Tại bến xe Bắc Yên:             20h00 hàng ngày.

Căn cứ các quy định về tổ chức và quản lý hoạt động vận tải hành khách bằng xe ô tô, Sở GTVT Hưng Yên thông báo để các đơn vị có liên quan biết, thực hiện.

Sở GTVT Hưng Yên thông báo về việc đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô cụ thể như sau:

Tên đơn vị vận tải: HTX vận tải Phố Hiến Hưng Yên.

Tên tuyến: Tuyến Hưng Yên (Bến xe Cống Tráng) đi Sơn La (Bến xe Bắc Yên) và ngược lại;

- Mã số tuyến: 2689.3118.C

- Hành trình chạy xe: Bến xe Cống Tráng - ĐT 382 - QL 39 - Ngã tư Phố Nối - QL 5 - Cầu Thanh Trì - Đường vành đai 3 trên cao (đoạn từ cầu Thanh Trì đến nút giao Big C Thăng Long) - Đại lộ Thăng Long - QL 21 - QL32 - QL32B - QL37 - Bến xe Bắc Yên và ngược lại;

- Cự ly vận chuyển: 240 Km

- Số chuyến xe: 24 chuyến/tháng (nghỉ các ngày 03, 07, 10, 13,  27, 29 âm lịch);

- Giờ xuất bến:

          + Tại bến xe Cống Tráng:        03h15 hàng ngày;

          + Tại bến xe Bắc Yên:             10h00 hàng ngày.

Căn cứ các quy định về tổ chức và quản lý hoạt động vận tải hành khách bằng xe ô tô, Sở GTVT Hưng Yên thông báo để các đơn vị có liên quan biết, thực hiện.

Sở GTVT Hưng Yên thông báo về việc đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô cụ thể như sau:

Tên đơn vị vận tải: HTX vận tải Phố Hiến Hưng Yên.

Tên tuyến: Tuyến Hưng Yên (Bến xe Hưng Yên) đi Sơn La (Bến xe Phù Yên) và ngược lại:

- Mã số tuyến: 2689.0111.A

- Hành trình chạy xe:

Bến xe Hưng Yên - QL 39 - Ngã tư Phố Nối - QL 5 - Cầu Thanh Trì -Đường vành đai 3(đoạn từ Cầu Thanh Trì đến nút giao Big C Thăng Long) - Đại lộ Thăng Long - QL 21 - QL 32 - QL 32B - QL 37 - Bến xe Phù Yên và ngược lại;

- Cự ly vận chuyển: 260 km;

- Số chuyến xe: 01 chuyến/ngày;

- Giờ xuất bến (dự kiến):

          + Tại bến xe Hưng Yên:          06h00 hàng ngày;

          + Tại bến xe Phù Yên:   14h30 hàng ngày.

Căn cứ các quy định về tổ chức và quản lý hoạt động vận tải hành khách bằng xe ô tô, Sở GTVT Hưng Yên thông báo để các đơn vị có liên quan biết, thực hiện.

Tin mới nhất

Sở Giao thông vận tải Hưng Yên nhận được văn bản số 02/2020/ĐK-HTXPT ngày 02/06/2020 của HTX vận...(10/06/2020 2:46 CH)

Sở Giao thông vận tải Hưng Yên nhận được văn bản số 61/GĐK-VTPH ngày 09/06/2020 của HTX vận tải...(10/06/2020 2:44 CH)

Sở Giao thông vận tải Hưng Yên nhận được văn bản số 63/GĐK-VTPH ngày 09/06/2020 của HTX vận tải...(10/06/2020 2:42 CH)

Sở Giao thông vận tải Hưng Yên nhận được văn bản số 59/GĐK-VTPH ngày 09/06/2020 của HTX vận tải...(10/06/2020 2:39 CH)

Sở Giao thông vận tải Hưng Yên nhận được văn bản số 37/GĐK-VTPH ngày 18/05/2020 của HTX vận tải...(02/06/2020 8:00 SA)

Về việc đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh Hưng Yên –...(20/03/2020 8:58 SA)

Sở GTVT Hưng Yên thông báo về việc đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành...(06/03/2020 9:00 SA)

Đăng ký khai thác tuyến cố định Hưng Yên (Cống Tráng) - Sơn La (Bắc Yên)(02/03/2020 1:42 CH)

°
713 người đang online