KẾ HOẠCH SÁT HẠCH CẤP GPLX THÁNG 07 NĂM 2020

Đăng ngày 19 - 06 - 2020
100%

KẾ HOẠCH SÁT HẠCH CẤP GPLX Ô TÔ

THÁNG 7 NĂM 2020

stt

Cơ sở đào tạo

Địa điểm sát hạch

Dự kiến số lượng thí sinh

Ngày sát hạch

Hạng

 B

Hạng C

Hạng D

Hạng E

1

 TRƯỜNG TCN Á CHÂU

TT sát hạch loại I    Á Châu Hưng Yên

198

228

91

27

 

20

36

 

10

36

319

327

 

    16,17/7/2020

29,30/7/2020

2

 

TRƯỜNG TCN HƯNG YÊN  THI  D, E

TT sát hạch loại I   Á châu Hưng Yên

-

 

-

-

-

-

 

 3

TRƯỜNG TCN HƯNG YÊN

TT sát hạch loại 2                        Hưng Yên

120

100

50

50

    -

 

-

 

170

150

15/7/2020

31/7/2020

 4

TRƯỜNG TCN CHÂU HƯNG

TT sát hạch loại 2 Hưng Yên

200

160

20

60

-

-

-

-

220

220

07/7/2020

22/7/2020

KẾ HOẠCH SÁT HẠCH CẤP GPLX MÔ TÔ HẠNG A2

THÁNG 7 NĂM 2020

stt

Cơ sở đào tạo

Địa điểm sát hạch

Dự kiến số lượng thí sinh

Ngày sát hạch

Hạng

A2

1

TRƯỜNG TCN Á CHÂU

TT sát hạch loại I Á Châu

200

200

11,25/7/2020

2

TRƯỜNG TCN CHÂU HƯNG

TT sát hạch loại 3

200

200

11,25/7/2020

3

TRƯỜNG TCN HƯNG YÊN

TT sát hạch loại 3

100

100

04/7/2020

                                       KẾ HOẠCH SÁT HẠCH CẤP GPLX MÔ TÔ HẠNG A1

                     THÁNG 7 NĂM 2020

stt

Cơ sở đào tạo

Địa điểm sát hạch

Dự kiến số lượng thí sinh

Ngày sát hạch

Hạng A1

1

TRƯỜNG TCN Á CHÂU

TT sát hạch loại I Á Châu

300

300

05/7/2020

2

TRƯỜNG TCN HƯNG YÊN

( Cơ sở 1)

TT sát hạch loại 2 Hưng Yên

450

450

04,12,26/7/2020

3

TRƯỜNG TCN HƯNG YÊN

( Cơ sở 2)

TT sát hạch loại 3 Hưng Yên

400

400

05,11,25/7/2020

4

TRƯỜNG TCN

CHÂU HƯNG

TT sát hạch loại 3 Châu Hưng

800

800

05,12,26/7/2020

5

CƠ SỞ A1 HUYỆN VĂN                    GIANG

Sân sát hạch huyện Văn Giang

700

700

04,12,25/7/2020

6

CƠ SỞ A1 HỢP LỰC

Sân sát hạch Hợp Lực, VG

600

600

05,11,26/7/2020

1.      Trường trung cấp nghề Á Châu

          Địa điểm: Xã Tân Quang – Huyện Văn Lâm – Tỉnh Hưng Yên.

       Trung tâm sát hạch lái xe Trường  Trung cấp nghề Á Châu.( Trung tâm loại 1)

           Địa điểm: Xã Tân Quang – Huyện Văn Lâm – Tỉnh Hưng Yên.

  2.      Trường trung cấp nghề giao thông vận tải Hưng Yên ( Cơ sở 1)

           Địa điểm tại: Phường An Tảo – Thành Phố Hưng Yên –  Tỉnh Hưng Yên.

        Trung tâm sát hạch lái xe Trường TCN Hưng Yên (Trung tâm loại 2)

           Địa điểm tại: Phường An Tảo – Thành Phố Hưng Yên –  Tỉnh Hưng Yên.

          Hạng D,E sát hạch tại Trung tâm sát hạch lái xe Trường trung cấp nghề Á Châu.

  3.      Trường trung cấp nghề giao thông vận tải Hưng Yên ( Cơ sở 2)

           Địa điểm tại: Xã Nhân Hòa – Huyện Mỹ Hào – Tỉnh Hưng Yên.

       Trung tâm sát hạch lái xe Trường TCN Hưng Yên (Trung tâm loại 3)

           Địa điểm tại: Xã Nhân Hòa – Huyện Mỹ Hào – Tỉnh Hưng Yên.

  4.      Trường trung cấp nghề Châu Hưng.

           Địa điểm: Xã Trưng Trắc – Huyện Văn Lâm – Tỉnh Hưng Yên. 

       Sát hạch lái xe Ô tô của Trường trung cấp nghề Châu Hưng  tại Trung tâm sát hạch lái xe Trường trung cấp nghề giao thông vận tải Hưng Yên.

           Địa điểm: Phường An Tảo – Thành Phố Hưng Yên –  Tỉnh Hưng Yên.

        Trung tâm sát hạch lái xe  Trường trung cấp nghề Châu Hưng  (Trung tâm loại 3)

            Địa điểm: Xã Trưng Trắc – Huyện Văn Lâm – Tỉnh Hưng Yên. 

   5.      Trung tâm dạy nghề hợp lực.

            Địa điểm tại: Xã Mễ Sở – Huyện Văn Giang – Tỉnh Hưng Yên.

        Trung tâm sát hạch lái xe Hợp Lực (Trung tâm loại 3)

            Địa điểm tại: Xã Mễ Sở – Huyện Văn Giang – Tỉnh Hưng Yên.

    6.      Cơ sở đào tạo lái xe hạng A1 Huyện Văn Giang.

             Địa điểm: Xã Tân Tiến – Huyện Văn Giang – Tỉnh Hưng Yên.

           Sân sát hạch lái xe hạng A1 Huyện Văn Giang.

             Địa điểm: Xã Tân Tiến – Huyện Văn Giang – Tỉnh Hưng Yên.

     7.      Trường trung cấp nghề Việt Thanh.

              Địa điểm: Xã Vĩnh Khúc – Huyện Văn Giang – Tỉnh Hưng Yên.

            Trung tâm sát hạch lá xe Trường trung cấp nghề Việt Thanh (Trung tâm loại 2)

              Địa điểm: Xã Vĩnh Khúc – Huyện Văn Giang – Tỉnh Hưng Yên.

     8.      Trung tâm đào tạo lái xe Trường trung cấp cảnh sát nhân dân IV.

              Địa điểm: TT Văn Giang – Huyện Văn Giang – Tỉnh Hưng Yên.

           Sân sát hạch lái xe hạng A1 Trung tâm đào tạo lái xe Trường trung cấp cảnh sát nhân dân IV.

              Địa điểm: Trung Hòa - Yên Mỹ - Hưng Yên

Tin mới nhất

KẾ HOẠCH SÁT HẠCH CẤP GPLX THÁNG 01 NĂM 2021(24/12/2020 3:00 CH)

KẾ HOẠCH SÁT HẠCH CẤP GPLX THÁNG 12 NĂM 2020(25/11/2020 11:23 SA)

KẾ HOẠCH SÁT HẠCH CẤP GPLX THÁNG 11 NĂM 2020(25/10/2020 2:28 CH)

KẾ HOẠCH SÁT HẠCH CẤP GPLX THÁNG 10 NĂM 2020(23/09/2020 11:55 CH)

KẾ HOẠCH SÁT HẠCH CẤP GPLX THÁNG 09 NĂM 2020(24/08/2020 9:00 SA)

KẾ HOẠCH SÁT HẠCH CẤP GPLX THÁNG 08 NĂM 2020(27/07/2020 10:34 CH)

KẾ HOẠCH SÁT HẠCH CẤP GPLX THÁNG 06 NĂM 2020(27/05/2020 11:18 SA)

KẾ HOẠCH SÁT HẠCH CẤP GPLX THÁNG 05 NĂM 2020(27/04/2020 11:02 SA)

°
331 người đang online