Chi bộ Văn phòng Sở trực thuộc Đảng bộ Sở giao thông vận tải đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022

Đăng ngày 28 - 03 - 2020
100%

Thực hiện Kế hoạch số 95-KH/ĐUGTVT ngày 27/11/2019 của Đảng ủy Sở Giao thông vận tải Hưng Yên về việc tổ chức Đại hội các Chi bộ trực thuộc tiến tới Đại hội Đảng bộ Sở Giao thông vận tải khóa XIX nhiệm kỳ 2020-2025,

Ngày 25/3/2020, Chi bộ Văn phòng Sở trực thuộc Đảng bộ Sở giao thông vận tải đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022.

Đại hội vinh dự được đón đồng chí Trần Minh Hải, Bí thư Đảng ủy – Giám đốc Sở Giao thông vận tải tới dự và chỉ đạo Đại hội. Đến dự còn có các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng ủy, Bí thư các Chi bộ trực thuộc cùng toàn thể Đảng viên của Chi bộ Văn phòng Sở.

Chi bộ Văn phòng Sở có 11 Đảng viên, trong đó có 10 Đảng chính thức, 01 Đảng viên dự bị. Trong nhiệm kỳ, đã kết nạp được 01 Đảng viên.

Trong nhiệm kỳ vừa qua (2017-2020), Chi bộ Văn phòng Sở Giao thông vận tải Hưng Yên đã thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Giao thông vận tải lần thứ XVIII trong điều kiện chính trị, xã hội ổn định; nhiều chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước được ban hành đã thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển; được sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ của Đảng bộ, chính quyền Sở Giao thông vận tải, cùng với kinh nghiệm, tinh thần tiền phong gương mẫu của Cán bộ, Đảng viên được phát huy; Chi bộ Văn phòng Sở Giao thông vận tải Hưng Yên đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao;

1.Về công tác xây dựng đảng:

Chi bộ xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt trên cả 3 lĩnh vực: chính trị, tư tưởng và tổ chức. Chi bộ luôn quan tâm đến việc đào tạo bồi dưỡng trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; lý luận chính trị cho Cán bộ, Đảng viên. 100% cán bộ, đảng viên tham gia học tập đầy đủ Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và 100% Cán bộ, Đảng viên được tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ;

Trong nhiệm kỳ qua chi bộ 02 đồng chí tốt nghiệp đại học; 01 đồng chí tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị - hành chính và 01 đồng chí tốt nghiệp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính.

Ngay sau Đại hội lần thứ XVI, Chi bộ đã xây dựng quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cho các đồng chí cấp ủy và cho toàn thể Đảng viên trong Chi bộ.

2.Về thực hiện nhiệm vụ chuyên môn:

Trong năm qua, Chi bộ Văn phòng Sở đã tham mưu với Đảng ủy, Lãnh đạo Sở xây dựng các Đề án, kế hoạch và ban hành các văn bản chỉ đạo để các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở triển khai thực hiện, như: Kế hoạch số 784/KH-SGTVT ngày 27/4/2018 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở. Kế hoạch số 783/KH-SGTVT ngày 27/4/2018 về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Chủ động phối hợp với các phòng, đơn vị liên quan tham mưu xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn; vốn ngân sách nhà nước hàng năm, vốn sự nghiệp bảo trì đường bộ trung ương, địa phương và đường thủy nội địa đáp ứng nhu cầu về phát triển kinh tế xã hội, chấp hành đúng các quy định của pháp luật, đảm bảo thiết thực, sát thực tế, tăng hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công.

Hàng năm, khi có Kế hoạch phân vốn của UBND tỉnh, Bộ Giao thông vận tải, Tổng cục đường bộ Việt Nam, Văn phòng đã chủ động tham mưu Lãnh đạo Sở giao dự toán cho các đơn vị được thụ hưởng ngân sách kịp thời, đúng thời gian qui định. Trong quá trình thực hiện văn phòng đã chủ động phối hợp với các phòng chuyên môn của Sở Tài chính,  Kho bạc Nhà nước tỉnh  và thường xuyên đôn đốc các đơn vị khẩn trương thực hiện kế hoạch vốn được giao trong năm; chính vì vậy, trong những năm qua việc giải ngân kết quả tốt (100%) số kinh phí được cấp không có tình trạng bị mất vốn được giao.

Chi bộ đã tham mưu Lãnh đạo Sở chỉ đạo rà soát, hệ thống hoá các văn bản, thủ tục hành chính nhằm phát hiện các văn bản chồng chéo, mâu thuẫn hoặc đã lạc hậu và đề nghị sửa đổi bổ sung hoặc bãi bỏ, xây dựng bộ thủ tục hành chính rõ ràng, đơn giản, thuận lợi và minh bạch, đầu tư trang thiết bị công nghệ thông tin, nâng cấp các phần mềm cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Phối hợp với các phòng ban chuyên môn trong Sở thực hiện tốt công  tác cải cách thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, các thủ tục hành chính được tiếp nhận và giải quyết nghiêm túc, đúng quy trình, quy định, đảm bảo nhanh chóng, kịp thời, đúng pháp luật, giảm thời gian, chi phí giao dịch trong giải quyết thủ tục hành chính...v.v...

 

Đại hội Chi bộ Văn phòng Sở nhiệm kỳ 2020 - 2022 là sự kiện chính trị quan trọng của Chi bộ, là dịp để Chi bộ nhìn nhận, đánh giá thực chất kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, vai trò, trách nhiệm của mình trong nhiệm kỳ vừa qua, qua đó rút ra những bài học kinh nghiệm quý báu và xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ thiết thực trong nhiệm kỳ tới.

Với truyền thống của Đảng và chính quyền Sở Giao thông vận tải Hưng Yên, Chi bộ Văn phòng Sở quyết tâm đoàn kết, thống nhất hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Đảng bộ Sở Giao thông vận tải ngày càng vững mạnh hơn.

Tin mới nhất

KỶ NIỆM 75 NĂM THÀNH LẬP NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI (28/8/1945-28/8/2020)(28/08/2020 10:09 SA)

Khai mạc giải bóng đá, kéo co ngành Giao thông vận tải Hưng Yên năm 2020(03/08/2020 10:02 SA)

Tuổi trẻ Đoàn Sở Giao thông vận tải Hưng Yên đời đời ghi nhớ công ơn các anh hùng liệt sỹ(27/07/2020 10:29 CH)

Đồng chí Trần Quốc Toản - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Chủ nhiệm Ủy...(21/07/2020 6:34 CH)

Đoàn viên thanh niên Sở Giao thông vận tải Hưng Yên đã tham gia hiến 30 đơn vị máu(24/06/2020 4:10 CH)

Giao lưu bóng đá hưởng ứng Chiến dịch thanh niên tình nguyện Hè 2020(12/06/2020 2:55 CH)

Đảng bộ Sở Giao thông Vận tải tổ chức thành công đại hội lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025(02/06/2020 9:30 CH)

Phiên thứ nhất, Đại hội Đảng bộ Sở Giao thông Vận tải lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025(29/05/2020 9:11 CH)

°
56 người đang online