KẾ HOẠCH SÁT HẠCH CẤP GPLX THÁNG 04 NĂM 2020

Đăng ngày 20 - 03 - 2020
100%

KẾ HOẠCH SÁT HẠCH CẤP GPLX Ô TÔ

THÁNG 04 NĂM 2020

stt

Cơ sở đào tạo

Địa điểm sát hạch

Dự kiến số lượng thí sinh

Ngày sát hạch

Hạng

 B

Hạng C

Hạng D

Hạng E

1

 TRƯỜNG TCN Á CHÂU

TT sát hạch loại I    Á Châu Hưng Yên

192

186

120

112

 

30

50

 

30

50

372

398

 

    08,09/4/2020

28,29/4/2020

2

 

TRƯỜNG TCN HƯNG YÊN  THI  D, E

TT sát hạch loại I   Á châu Hưng Yên

-

 

-

-

-

-

 

 3

TRƯỜNG TCN HƯNG YÊN

TT sát hạch loại 2                        Hưng Yên

180

-

100

-

    -

-

-

-

280

-

10/4/2020

 

 4

TRƯỜNG TCN CHÂU HƯNG

TT sát hạch loại 2 Hưng Yên

220

-

-

-

-

-

-

-

220

-

16/4/2020

 

KẾ HOẠCH SÁT HẠCH CẤP GPLX MÔ TÔ HẠNG A2

THÁNG 04 NĂM 2020

stt

Cơ sở đào tạo

Địa điểm sát hạch

Dự kiến số lượng thí sinh

Ngày sát hạch

Hạng

A2

1

TRƯỜNG TCN Á CHÂU

 

TT sát hạch loại I Á Châu

200

200

04,18/4/2020

2

TRƯỜNG TCN CHÂU HƯNG

TT sát hạch loại 3

200

200

11/4/2020

3

TRƯỜNG TCN HƯNG YÊN

TT sát hạch loại 3

100

100

18/4/2020

                                                                                                       KẾ HOẠCH SÁT HẠCH CẤP GPLX MÔ TÔ HẠNG A1

THÁNG 04 NĂM 2020

stt

Cơ sở đào tạo

Địa điểm sát hạch

Dự kiến số lượng thí sinh

Ngày sát hạch

Hạng A1

1

TRƯỜNG TCN Á CHÂU

TT sát hạch loại I Á Châu

200

200

11/4/2020

2

TRƯỜNG TCN HƯNG YÊN

( Cơ sở 1)

TT sát hạch loại 2 Hưng Yên

600

600

04,12,18/4/2020

3

TRƯỜNG TCN HƯNG YÊN

( Cơ sở 2)

TT sát hạch loại 3 Hưng Yên

500

500

05,11,19/4/2020

4

TRƯỜNG TCN

CHÂU HƯNG

TT sát hạch loại 3 Châu Hưng

800

800

05,12,19/4/2020

5

CƠ SỞ A1 HUYỆN VĂN                    GIANG

Sân sát hạch huyện Văn Giang

800

800

05,12,19/4/2020

1.      Trường trung cấp nghề Á Châu

          Địa điểm: Xã Tân Quang – Huyện Văn Lâm – Tỉnh Hưng Yên.

       Trung tâm sát hạch lái xe Trường  Trung cấp nghề Á Châu.( Trung tâm loại 1)

           Địa điểm: Xã Tân Quang – Huyện Văn Lâm – Tỉnh Hưng Yên.

  2.      Trường trung cấp nghề giao thông vận tải Hưng Yên ( Cơ sở 1)

           Địa điểm tại: Phường An Tảo – Thành Phố Hưng Yên –  Tỉnh Hưng Yên.

        Trung tâm sát hạch lái xe Trường TCN Hưng Yên (Trung tâm loại 2)

           Địa điểm tại: Phường An Tảo – Thành Phố Hưng Yên –  Tỉnh Hưng Yên.

          Hạng D,E sát hạch tại Trung tâm sát hạch lái xe Trường trung cấp nghề Á Châu.

  3.      Trường trung cấp nghề giao thông vận tải Hưng Yên ( Cơ sở 2)

           Địa điểm tại: Xã Nhân Hòa – Huyện Mỹ Hào – Tỉnh Hưng Yên.

       Trung tâm sát hạch lái xe Trường TCN Hưng Yên (Trung tâm loại 3)

           Địa điểm tại: Xã Nhân Hòa – Huyện Mỹ Hào – Tỉnh Hưng Yên.

  4.      Trường trung cấp nghề Châu Hưng.

           Địa điểm: Xã Trưng Trắc – Huyện Văn Lâm – Tỉnh Hưng Yên. 

       Sát hạch lái xe Ô tô của Trường trung cấp nghề Châu Hưng  tại Trung tâm sát hạch lái xe Trường trung cấp nghề giao thông vận tải Hưng Yên.

           Địa điểm: Phường An Tảo – Thành Phố Hưng Yên –  Tỉnh Hưng Yên.

        Trung tâm sát hạch lái xe  Trường trung cấp nghề Châu Hưng  (Trung tâm loại 3)

            Địa điểm: Xã Trưng Trắc – Huyện Văn Lâm – Tỉnh Hưng Yên. 

   5.      Trung tâm dạy nghề hợp lực.

            Địa điểm tại: Xã Long Hưng – Huyện Văn Giang – Tỉnh Hưng Yên.

        Trung tâm sát hạch lái xe Hợp Lực (Trung tâm loại 3)

            Địa điểm tại: Xã Long Hưng – Huyện Văn Giang – Tỉnh Hưng Yên.

    6.      Cơ sở đào tạo lái xe hạng A1 Huyện Văn Giang.

             Địa điểm: Xã Tân Tiến – Huyện Văn Giang – Tỉnh Hưng Yên.

           Sân sát hạch lái xe hạng A1 Huyện Văn Giang.

             Địa điểm: Xã Tân Tiến – Huyện Văn Giang – Tỉnh Hưng Yên.

     7.      Trường trung cấp nghề Việt Thanh.

              Địa điểm: Xã Vĩnh Khúc – Huyện Văn Giang – Tỉnh Hưng Yên.

            Trung tâm sát hạch lá xe Trường trung cấp nghề Việt Thanh (Trung tâm loại 2)

              Địa điểm: Xã Vĩnh Khúc – Huyện Văn Giang – Tỉnh Hưng Yên.

     8.      Trung tâm đào tạo lái xe Trường trung cấp cảnh sát nhân dân IV.

              Địa điểm: TT Văn Giang – Huyện Văn Giang – Tỉnh Hưng Yên.

           Sân sát hạch lái xe hạng A1 Trung tâm đào tạo lái xe Trường trung cấp cảnh sát nhân dân IV.

              Địa điểm: Trung Hòa - Yên Mỹ - Hưng Yên

Tin mới nhất

KẾ HOẠCH SÁT HẠCH CẤP GPLX THÁNG 01 NĂM 2021(24/12/2020 3:00 CH)

KẾ HOẠCH SÁT HẠCH CẤP GPLX THÁNG 12 NĂM 2020(25/11/2020 11:23 SA)

KẾ HOẠCH SÁT HẠCH CẤP GPLX THÁNG 11 NĂM 2020(25/10/2020 2:28 CH)

KẾ HOẠCH SÁT HẠCH CẤP GPLX THÁNG 10 NĂM 2020(23/09/2020 11:55 CH)

KẾ HOẠCH SÁT HẠCH CẤP GPLX THÁNG 09 NĂM 2020(24/08/2020 9:00 SA)

KẾ HOẠCH SÁT HẠCH CẤP GPLX THÁNG 08 NĂM 2020(27/07/2020 10:34 CH)

KẾ HOẠCH SÁT HẠCH CẤP GPLX THÁNG 07 NĂM 2020(19/06/2020 4:35 CH)

KẾ HOẠCH SÁT HẠCH CẤP GPLX THÁNG 06 NĂM 2020(27/05/2020 11:18 SA)

°
221 người đang online