KẾ HOẠCH SÁT HẠCH CẤP GPLX THÁNG 10 NĂM 2017

Đăng ngày 25 - 09 - 2017
100%

KẾ HOẠCH SÁT HẠCH CẤP GPLX Ô TÔ THÁNG 10 NĂM 2017

stt

Cơ sở đào tạo

Địa điểm sát hạch

Dự kiến số lượng thí sinh

Ngày sát hạch

Hạng

 B

Hạng C

Hạng D

Hạng E

1

 TRƯỜNG TCN Á CHÂU

TT sát hạch loại I    A Châu Hưng Yên

   50

  120

   

    40

    88

    

   88

   60

 

  

   98

  

 178

 366

      13/10/2017

26, 27/10/2017 

2

 

TRƯỜNG TCN HƯNG YÊN thi D, E

 TT sát hạch loại I   Á châu Hưng Yên

_

 

_

   _

   _

 

    

 3

TRƯỜNG TCN   HƯNG YÊN

   TT sát hạch loại 2                            Hưng Yên

    85

  100

    96

  

_

_

181

100

      18/10/2017

      31/10/2017

 4

TRƯỜNG TCN CHÂU HƯNG

TT sát hạch loại I       Á châu Hưng Yên

  160

  

   70

 

_

_

230

 

      24/10/2017                       

 

KẾ HOẠCH SÁT HẠCH CẤP GPLX MÔ TÔ HẠNH A2 THÁNG 10 NĂM 2017

stt

Cơ sở đào tạo

Địa điểm sát hạch

Dự kiến số lượng thí sinh

Ngày sát hạch

Hạng

A2

1

 TRƯỜNG TCN Á CHÂU

 

  TT sát hạch loại 1 Á Châu

200

200

            14, 28/10/2017

2

TRƯỜNG TCN CHÂU HƯNG

TT sát hạch loại 3

200

200

            14, 28/10/2017

 

3

TRUONG TCN HUNG YEN

TT sát hạch loại 3

    100

    100

                  21/10/2017  

KẾ HOẠCH SÁT HẠCH CẤP GPLX MÔ TÔ HẠNH A1 THÁNG 10 NĂM 2017

stt

Cơ sở đào tạo

Địa điểm sát hạch

Dự kiến số lượng thí sinh

Ngày sát hạch

Hạng A1

1

 TRƯỜNG TCN Á CHÂU

  TT sát hạch loại 1 Á Châu

 600

 600

              7, 21/10/2017

2

TRƯỜNG TCN HƯNG YÊN

( Cơ sở 1)

TT sát hạch loại 2 Hưng Yên

1000

   1000

              8, 22/10/2017

                        

3

TRƯỜNG TCN HƯNG YÊN

( Cơ sở 2)

TT sát hạch loại 3 Hưng Yên

   1000

1000

        1, 15, 29/10/2017       

4

          TRƯỜNG TCN

           CHÂU HƯNG

 TT sát hạch loại 3 Châu Hưng

   1000

   1000

              8, 22/10/2017

                                             

5

CƠ SỞ A1 HUYỆN VĂN                    GIANG

Sân sát hạch huyện Văn Giang

   1000

1000

            15, 29/10/2017

          

6

 TRƯỜNG CẢNH SÁT     

           NHAN DAN 6               

Sân sát hạch Cảnh sát nhân dân 6

   1000

 

1000

 

    1, 8 ,15,

29/10/2017                                 

1.      Trường trung cấp nghề Á Châu

          Địa điểm: Xã Tân Quang – Huyện Văn Lâm – Tỉnh Hưng Yên.

       Trung tâm sát hạch lái xe Trường  Trung cấp nghề Á Châu.( Trung tâm loại 1)

           Địa điểm: Xã Tân Quang – Huyện Văn Lâm – Tỉnh Hưng Yên.

  2.      Trường trung cấp nghề giao thông vận tải Hưng Yên ( Cơ sở 1)

           Địa điểm tại: Phường An Tảo – Thành Phố Hưng Yên –  Tỉnh Hưng Yên.

        Trung tâm sát hạch lái xe Trường TCN Hưng Yên (Trung tâm loại 2)

           Địa điểm tại: Phường An Tảo – Thành Phố Hưng Yên –  Tỉnh Hưng Yên.

          Hạng D,E sát hạch tại Trung tâm sát hạch lái xe Trường trung cấp nghề Á Châu.

  3.      Trường trung cấp nghề giao thông vận tải Hưng Yên ( Cơ sở 2)

           Địa điểm tại: Xã Nhân Hòa – Huyện Mỹ Hào – Tỉnh Hưng Yên.

       Trung tâm sát hạch lái xe Trường TCN Hưng Yên (Trung tâm loại 3)

           Địa điểm tại: Xã Nhân Hòa – Huyện Mỹ Hào – Tỉnh Hưng Yên.

  4.      Trường trung cấp nghề Châu Hưng.

           Địa điểm: Xã Trưng Trắc – Huyện Văn Lâm – Tỉnh Hưng Yên. 

       Sát hạch lái xe Ô tô của Trường trung cấp nghề Châu Hưng  tại Trung tâm sát hạch lái xe Trường trung cấp nghề giao thông vận tải Hưng Yên.

           Địa điểm: Phường An Tảo – Thành Phố Hưng Yên –  Tỉnh Hưng Yên.

        Trung tâm sát hạch lái xe  Trường trung cấp nghề Châu Hưng  (Trung tâm loại 3)

            Địa điểm: Xã Trưng Trắc – Huyện Văn Lâm – Tỉnh Hưng Yên. 

   5.      Trung tâm dạy nghề hợp lực.

            Địa điểm tại: Xã Long Hưng – Huyện Văn Giang – Tỉnh Hưng Yên.

        Trung tâm sát hạch lái xe Hợp Lực (Trung tâm loại 3)

            Địa điểm tại: Xã Long Hưng – Huyện Văn Giang – Tỉnh Hưng Yên.

    6.      Cơ sở đào tạo lái xe hạng A1 Huyện Văn Giang.

             Địa điểm: Xã Tân Tiến – Huyện Văn Giang – Tỉnh Hưng Yên.

           Sân sát hạch lái xe hạng A1 Huyện Văn Giang.

             Địa điểm: Xã Tân Tiến – Huyện Văn Giang – Tỉnh Hưng Yên.

     7.      Trường trung cấp nghề Việt Thanh.

              Địa điểm: Xã Vĩnh Khúc – Huyện Văn Giang – Tỉnh Hưng Yên.

            Trung tâm sát hạch lá xe Trường trung cấp nghề Việt Thanh (Trung tâm loại 2)

              Địa điểm: Xã Vĩnh Khúc – Huyện Văn Giang – Tỉnh Hưng Yên.

     8.      Trung tâm đào tạo lái xe Trường trung cấp cảnh sát nhân dân IV.

              Địa điểm: TT Văn Giang – Huyện Văn Giang – Tỉnh Hưng Yên.

           Sân sát hạch lái xe hạng A1 Trung tâm đào tạo lái xe Trường trung cấp cảnh sát nhân dân IV.

              Địa điểm: TT Văn Giang – Huyện Văn Giang – Tỉnh Hưng Yên.

 

 

 

Tin mới nhất

KẾ HOẠCH SÁT HẠCH CẤP GPLX THÁNG 07 NĂM 2018(26/06/2018 8:52 SA)

KẾ HOẠCH SÁT HẠCH CẤP GPLX THÁNG 06 NĂM 2018(25/05/2018 9:51 SA)

KẾ HOẠCH SÁT HẠCH CẤP GPLX THÁNG 05 NĂM 2018(25/04/2018 10:07 SA)

KẾ HOẠCH SÁT HẠCH CẤP GPLX THÁNG 4 NĂM 2018(26/03/2018 10:11 SA)

KẾ HOẠCH SÁT HẠCH CẤP GPLX THÁNG 3 NĂM 2018(26/02/2018 10:15 SA)

KẾ HOẠCH SÁT HẠCH CẤP GPLX THÁNG 02 NĂM 2018(26/01/2018 9:41 SA)

KẾ HOẠCH SÁT HẠCH CẤP GPLX THÁNG 01 NĂM 2018(26/12/2017 1:09 CH)

KẾ HOẠCH SÁT HẠCH CẤP GPLX THÁNG 12 NĂM 2017(04/12/2017 11:12 SA)

°
3176 người đang online